ABC rytmiki

Nauczyciel prowadzący: Monika Bednarek

Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca a także doskonalenie poczucia rytmu i rozwijanie twórczej aktywności.

Działania skupione będą na rozwijaniu dyspozycyjności aparatu ruchowego (prawidłowej postawy i estetyki ruchu) i głosowego (poprawnego śpiewania – wydobywania dźwięków).

Program dostosowany jest do możliwości fizycznych i głosowych dzieci. Podczas zajęć każde dziecko ma szansę na indywidualną ekspresję.