„Mali i więksi twórcy” -wernisaż wystawy

„Mali i więksi twórcy” W dniu 27 października 2020 r. odbyła się impreza okazjonalna pt. „Mali i więksi twórcy ” – wernisaż wystawy wychowanków Pana Bogdana Borowskiego, odkrywcy młodych talentów. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże” – Etap I. Prace dzieci prezentowane na wernisażu powstawały pod okiem Pana Bogdana Borowskiego, który […]

Witajcie w naszej Bajce

W piątek 25 września 2020 r. uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach w ramach realizacji projektu Centrum społecznościowe Nasze Załęże – Etap I wybrali się do Bajki Pana Kleksa w Katowicach. Było to wyjście integrujące młodych ludzi. W trakcie wycieczki dzieci i młodzież spotkali się z Panem Kleksem i jego […]

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe przeznaczone są głównie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania sportowe, a przede wszystkim doskonalić umiejętności gier zespołowych. Głównie halowej piłki nożnej i siatkówki. W ramach zajęć sportowych prowadzona jest również nauka gry w tenisa stołowego. Serdecznie zapraszamy!  

Koło języka angielskiego

Zapraszamy na zajęcia j. angielskiego Zajęcia odbywają się w następujących grupach wiekowych: 5 i 6 lat kl I kl II kl III kl IV i V kl VI kl VII i VIII (w tym przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty) szkoły średnie (w tym przygotowanie do matury) szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce Plan zajęć Zapraszam! […]

Koło rękodzieła artystycznego

Nauczyciel prowadzący: mgr Eugenia Peryga Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wychowankowie  będą sięgali do tradycji  w zakresie różnych dziedzin sztuki w tym również sztuki ludowej. Zajęcia w znaczący sposób będą dopełniały program szkolnej edukacji. Będą sprzyjały ogólnemu rozwojowi ze szczególnym uwzględnieniem percepcji manualnej. Prowadzone działania umożliwią zrozumienie istoty i wagi edukacji regionalnej pojmowanej jako powrót […]

Klub czasu wolnego

Klub czasu wolnego Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Mrozik Celem zajęć jest: – rozwijanie zainteresowań technicznych, – kształtowanie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi, – wyjaśnianie budowy, zasady działania i zastosowania urządzeń technicznych, – zaznajamianie z procesami technicznymi i produkcyjnymi’ – rozwijanie aktywności twórczej, – rozwijanie sprawności manualnej, – inspirowanie uczestników do tworzenia własnych projektów, – […]

Studio piosenki

Studio piosenki Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Stano  „Piosenka jest dobra na wszystko” Jeremi Przybora Zajęcia koła Studio Piosenki skierowane są do osób od 13 do 26 roku życia posiadających potencjał wokalny, jednak wymagających „doszlifowania” swych umiejętności. Zajęcia mają na celu doskonalenie techniki wokalnej, poznanie i prawidłowe używanie aparatu głosowego, a także zwiększenie świadomości własnego głosu. […]

Zajęcia komputerowe

Kawiarenka internetowa Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Mrozik Celem zajęć prowadzonych w ramach kawiarenki internetowej jest wprowadzenie w świat Internetu, wypracowanie zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdującej się w sieci i krytycznego podejścia do jej wiarygodności. Zajęcia koła  są adresowane do dzieci w wieku od  10 do 14 lat, które nie posiadają wiedzy ani […]

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

24.08.2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury,  Pasażer: Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów. Kierowca i obsługa pojazdu: Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych […]