Ilustracja do idiomu angielskiego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH

 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz placówek  oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego. Uczestnicy dowolną techniką plastyczną ilustrują dowolny idiom angielski..

Prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2
Katowice 40- 854

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2018 r.

Jury oceniać będzie poprawność językową i kreatywność. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1).

Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:
imię, nazwisko i wiek autora
adres i numer telefonu placówki
imię i nazwisko nauczyciela

Decyzja jury jest ostateczna. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 8 maja (wtorek) 2018 r., w siedzibie placówki. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub pocztą elektroniczną. Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie prac uczestników konkursu w mediach i na stronie internetowej MDK. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, bez wypłacania honorariów autorskich. Wszystkie prace pozostają własnością organizatora. Prac nagrodzonych nie zwracamy. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Nadesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i publikowanie swoich danych osobowych, związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Informacji udziela:Izabela Sitko, tel.: 660 722 357
ZAPRASZAMY!
Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki konkurs plastyczno-językowy na zilustrowanie idiomy angielskiego dla uczniów gimnazjów i szkół średnich
Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….
Wiek autora: …………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres placówki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela:
………………………………………………………………………………………………….
Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez Organizatorów i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).
Podpis rodzica :  Podpis nauczyciela:   Podpis dyrektora szkoły:

 

Post Author: admin