Klub dzieci ciekawych świata

Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Łazarska