ABC Rytmiki

Zajęcia prowadzi mgr Monika Bednarek

Zajęcia rytmiczne to nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z radością i przyjemnością. Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka. To on pozwoli zaspokoić potrzeby, wyraża jego osobowość: uczucia, myśli i emocje. Natomiast zbiorowy śpiew w grupie w wieku przedszkolnym stanowi jedno z pierwszych doświadczeń dziecka we wspólnym działaniu.