Zespół rysunku i grafiki

Zajęcia prowadzi mgr Bogdan Borowski

Zajęcia zorganizowane są dla wszystkich zainteresowanych rysunkiem, grafiką, pastelami, rzeźbą czy malarstwem, nie wykluczając pozostałych szeroko pojętych działań artystycznych. Sztuki plastyczne są dla nas sposobem wyrażenia siebie i swoich poglądów na świat.
Zarówno z młodszymi jak i ze starszymi uczestnikami zajęć bierzemy udział w plenerach, uczestniczymy w wystawach i konkursach – wygrywamy i zdobywamy nagrody!

Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 16:40 do 19:05, oraz w soboty w godz. 9:10 – 11:35.