Zajęcia modelarstwa lotniczego

 Zajęcia odbywają się pod kierunkiem mgr Pawła Prausa

Na zajęciach w pracowni modelarstwa lotniczego młodzież zapoznaje się z terminologią i nomenklaturą techniczną, która jest niezwykle przydatna w przypadku wyboru przez młodego człowieka kariery zawodowej technika bądź inżyniera.

Zajęcia w pracowni modelarstwa lotniczego przeznaczone są dla młodzieży w wieku od 11 lat. Uczestnicy pracowni przechodzą kurs budowy modeli latających rozpoczynając swoją przygodę z małym lotnictwem od szkolnego modelu szybowca typu Jaskółka. W trakcie zajęć młodzież poznaje podstawy rysunku technicznego, obróbki drewna i metali. Zaawansowani uczestnicy każdego roku biorą udział w zawodach modelarskich rangi lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej odnosząc w nich liczne sukcesy.