Rekrutacja 2019 do kół i zespołów MDK

Od 13 maja do 27 maja 2019 r. trwa I etap rekrutacji czyli składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

Wypełnione deklaracje  należy składać w sekretariacie placówki. Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji w określonym wyżej terminie gwarantuje przyjęcie kandydata na zajęcia.

Poniżej zamieszczamy druki,  które należy pobrać i wypełnić:

Rekrutacja-kontynuacja (niepełnoletni)

Rekrutacja-kontynuacja (pełnoletni)

 

Post Author: Joanna Spera