Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zakończono III etap rekrutacji.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i deklaracje kontynuacji zostały przyjęte.

Komisja stwierdza iż na dzień dzisiejszy jest możliwe przyjęcie dzieci do każdego z kół i zespołów oprócz Studia Piosenki – tutaj decyzję o dodatkowym przyjęciu podejmie Pani Aleksandra Stano po spotkaniu z kandydatem.

Rekrutacja będzie trwać przez cały rok szkolny aż do wyczerpania miejsc wolnych.

Oto wykaz kół i zespołów w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 na których są jeszcze wolne miejsca.

 • koło ABC rytmiki
 • zajęcia kreatywne
 • zespół rysunku i grafiki
 • zespół rzeźby i malarstwa
 • koło języka niemieckiego
 • warsztaty teatralne
 • zespół tańca nowoczesnego
 • klub czasu wolnego
 • koło twórczych poszukiwań w plastyce
 • grafika i malarstwo
 • Małe formy rzeźbiarskie
 • klub gier komputerowych
 • kawiarenka internetowa
 • klub czasu wolnego „Katosie”
 • koło rękodzieła artystycznego
 • klub przyrodniczo-eksperymentalny – nowy
 • zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”
 • język angielski dla początkujących
 • język angielski dla średniozaawansowanych
 • język angielski dla zaawansowanych
 • zajęcia sportowe
 • koło ekologiczno-turystyczne – nowe
 • koło gitarowe – nowe
 • koło literackie – nowe
 • koło rekreacji ruchowej – nowe
 • oraz biblioteka

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach.
Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni


Rozpoczynamy III etap rekrutacji na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na rok szkolny 2019/2020. Będzie on trwał od 16 sierpnia 2019 do 23 sierpnia 2019.

Oto wykaz kół i zespołów, w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2, na których są jeszcze wolne miejsca.

koło ABC rytmiki

zajęcia kreatywne

zespół rysunku i grafiki

zespół rzeźby i malarstwa

koło języka niemieckiego

warsztaty teatralne

zespół tańca nowoczesnego

klub czasu wolnego

koło twórczych poszukiwań w plastyce

grafika i malarstwo

Małe formy rzeźbiarskie

klub gier komputerowych

kawiarenka internetowa

klub czasu wolnego „Katosie”

koło rękodzieła artystycznego

klub eksperymentów

zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”

język angielski dla początkujących

język angielski dla średniozaawansowanych

język angielski dla zaawansowanych

zajęcia sportowe

koło ekologiczno-turystyczne – nowe

koło gitarowe – nowe

koło literackie – nowe

koło rekreacji ruchowej – nowe

oraz biblioteka

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletniPo zakończeniu II etapu informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na zajęcia we wszystkich kołach i zespołach działających w placówce oprócz Studia Piosenki (rekrutacja zakończona). W tym zespole o dodatkowym przyjęciu decyduje bezpośrednia rozmowa kandydata z Panią Aleksandrą Stano.Rozpoczynamy II etap rekrutacji na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na rok szkolny 2019/2020. Będzie on trwał od 1 czerwca 2019 do 16 czerwca 2019.

Po zakończeniu I etapu informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na zajęcia we wszystkich kołach i zespołach działających w placówce oprócz Studia Piosenki (rekrutacja zakończona). W tym zespole o dodatkowym przyjęciu decyduje bezpośrednia rozmowa kandydata z Panią Aleksandrą Stano.

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2019 r.

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni


W dniu 28 maja 2019 r. zakończono I etap rekrutacji. Dziękujemy za złożone deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

W dniu 1 czerwca 2019 r. na stronie internetowej zostanie umieszczony wniosek dla kandydatów do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020 i podana liczba wolnych miejsc w poszczególnych kołach. 


Od 13 maja do 27 maja 2019 r. trwa I etap rekrutacji czyli składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

Wypełnione deklaracje  należy składać w sekretariacie placówki. Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji w określonym wyżej terminie gwarantuje przyjęcie kandydata na zajęcia.

Poniżej zamieszczamy druki,  które należy pobrać i wypełnić:

Rekrutacja-kontynuacja (niepełnoletni)

Rekrutacja-kontynuacja (pełnoletni)

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

II etap rekrutacji do kół i zespołów Młodzieżowego Domu Kultury w ZSiP nr 2 w Katowicach

We wniosku wpisujemy te zajęcia (dokładną nazwę i nazwisko prowadzącego je nauczyciela), w których dziecko ma uczestniczyć w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki, u wicedyrektora ZSiP nr 2, u nauczyciela prowadzącego i na stronie internetowej. Proszę też pamiętać o wypełnieniu karty informacyjnej i klauzul dołączonych do wniosku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczać do sekretariatu placówki (parter) lub wicedyrektora (gabinet na II piętrze).

Stąd możesz pobrać wniosek (wraz z klauzulami) i kartę informacyjną:

Dla dziecka i młodzieży niepełnoletniej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-dziecko i młodzież niepełnoletnia

karta informacyjna-dziecko i młodzież niepełnoletnia

Klauzula zgody do wniosku-dziecko i młodzież niepełnoletnia

KLAUZULA RODO DO WNIOSKU DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z MDK

Dla kandydata pełnoletniego:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-pełnoletni

karta informacyjna-pełnoletni

Klauzula zgody do kontynuacji – pełnoletni

 

Rok szkolny 2017/2018

Od 30 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2017/2018 w nowej siedzibie placówki przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach (SP 20). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Szkoła Podstawowa nr 20 i Młodzieżowy Dom Kultury od 1 września 2017 r. tworzą Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Zajęcia będą odbywać się w budynku SP 20 i Tysiąclecia 5. Dokładny harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie po 4 września 2017 r. Jak do tej pory z oferty placówki mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 26 lat. Wniosek o przyjęcie dziecka/uczestnika pełnoletniego na zajęcia można pobrać poniżej, w zakładce rekrutacja, u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w sekretariatach MDK ul. Zarębskiego 2 i ul. Tysiąclecia 5. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć w sekretariatach placówki.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice, ul. Zarębskiego 2

w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia

PLASTYCZNE

o Grafika i malarstwo
o Małe formy rzeźbiarskie
o Koło twórczych poszukiwań w plastyce
o Zespół rysunku i grafiki
o Zespół rzeźby i malarstwa
o Koło rękodzieła artystycznego
o Zespół sztuk wizualnych

KLUBOWE

o Klub młodego technika
o Sobotnie harce
o Klub czasu wolnego
o Klub poszukiwaczy wiedzy
o Świat wokół nas
o Zajęcia kreatywne
o Koło dziennikarskie z elementami fotografii

KOMPUTEROWE

o Spotkania z komputerem
o Klub gier komputerowych
o Kawiarenka internetowa

MUZYCZNE I TANECZNE

o Zespół instrumentalno-gitarowy
o Studio piosenki
o Zespół tańca nowoczesnego

PONADTO

o Język angielski
o Zajęcia sportowe
o Zespół modelarstwa lotniczego
o Warsztaty teatralne
o Biblioteka

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek, Katowice, ul. Zarębskiego 2 tel. 32 254 76 99 www.mdkkatowice.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18