Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rozpoczynamy II etap rekrutacji na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na rok szkolny 2019/2020. Będzie on trwał od 1 czerwca 2019 do 16 czerwca 2019.

Po zakończeniu I etapu informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na zajęcia we wszystkich kołach i zespołach działających w placówce oprócz Studia Piosenki (rekrutacja zakończona). W tym zespole o dodatkowym przyjęciu decyduje bezpośrednia rozmowa kandydata z Panią Aleksandrą Stano.

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2019 r.

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni


W dniu 28 maja 2019 r. zakończono I etap rekrutacji. Dziękujemy za złożone deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

W dniu 1 czerwca 2019 r. na stronie internetowej zostanie umieszczony wniosek dla kandydatów do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020 i podana liczba wolnych miejsc w poszczególnych kołach. 


Od 13 maja do 27 maja 2019 r. trwa I etap rekrutacji czyli składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

Wypełnione deklaracje  należy składać w sekretariacie placówki. Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji w określonym wyżej terminie gwarantuje przyjęcie kandydata na zajęcia.

Poniżej zamieszczamy druki,  które należy pobrać i wypełnić:

Rekrutacja-kontynuacja (niepełnoletni)

Rekrutacja-kontynuacja (pełnoletni)

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

II etap rekrutacji do kół i zespołów Młodzieżowego Domu Kultury w ZSiP nr 2 w Katowicach

We wniosku wpisujemy te zajęcia (dokładną nazwę i nazwisko prowadzącego je nauczyciela), w których dziecko ma uczestniczyć w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki, u wicedyrektora ZSiP nr 2, u nauczyciela prowadzącego i na stronie internetowej. Proszę też pamiętać o wypełnieniu karty informacyjnej i klauzul dołączonych do wniosku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczać do sekretariatu placówki (parter) lub wicedyrektora (gabinet na II piętrze).

Stąd możesz pobrać wniosek (wraz z klauzulami) i kartę informacyjną:

Dla dziecka i młodzieży niepełnoletniej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-dziecko i młodzież niepełnoletnia

karta informacyjna-dziecko i młodzież niepełnoletnia

Klauzula zgody do wniosku-dziecko i młodzież niepełnoletnia

KLAUZULA RODO DO WNIOSKU DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z MDK

Dla kandydata pełnoletniego:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-pełnoletni

karta informacyjna-pełnoletni

Klauzula zgody do kontynuacji – pełnoletni

 

Rok szkolny 2017/2018

Od 30 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2017/2018 w nowej siedzibie placówki przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach (SP 20). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Szkoła Podstawowa nr 20 i Młodzieżowy Dom Kultury od 1 września 2017 r. tworzą Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Zajęcia będą odbywać się w budynku SP 20 i Tysiąclecia 5. Dokładny harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie po 4 września 2017 r. Jak do tej pory z oferty placówki mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 26 lat. Wniosek o przyjęcie dziecka/uczestnika pełnoletniego na zajęcia można pobrać poniżej, w zakładce rekrutacja, u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w sekretariatach MDK ul. Zarębskiego 2 i ul. Tysiąclecia 5. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć w sekretariatach placówki.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice, ul. Zarębskiego 2

w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia

PLASTYCZNE

o Grafika i malarstwo
o Małe formy rzeźbiarskie
o Koło twórczych poszukiwań w plastyce
o Zespół rysunku i grafiki
o Zespół rzeźby i malarstwa
o Koło rękodzieła artystycznego
o Zespół sztuk wizualnych

KLUBOWE

o Klub młodego technika
o Sobotnie harce
o Klub czasu wolnego
o Klub poszukiwaczy wiedzy
o Świat wokół nas
o Zajęcia kreatywne
o Koło dziennikarskie z elementami fotografii

KOMPUTEROWE

o Spotkania z komputerem
o Klub gier komputerowych
o Kawiarenka internetowa

MUZYCZNE I TANECZNE

o Zespół instrumentalno-gitarowy
o Studio piosenki
o Zespół tańca nowoczesnego

PONADTO

o Język angielski
o Zajęcia sportowe
o Zespół modelarstwa lotniczego
o Warsztaty teatralne
o Biblioteka

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek, Katowice, ul. Zarębskiego 2 tel. 32 254 76 99 www.mdkkatowice.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18