Zespół zajęć rytmiczno-tanecznych

   W roku szkolnym 2017/2018 nie prowadzi się zajęć w tym kole.

Zajęcia prowadzi mgr Beata Więckowicz

Zajęcia rytmiczno- taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne już od najmłodszych lat, kształtują estetykę ruchu, wprowadzają w świat tańca, rozwijają zamiłowanie do muzykowania, pomagają zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne. Celem zajęć jest nauka tańca Hip – Hop oraz tańca współczesnego do muzyki rozrywkowej. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, podnosi sprawność ruchową.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) oraz w wieku wczesnoszkolnym (kl. I-III) w każdy czwartek o godzinie 15:00-16:35, a także młodzież w wieku szkolnym (kl. IV-VI) i gimnazjalną w każdą środę o godzinie 18:20 – 19:55.