Akademia młodego artysty


Nauczyciel prowadzący: Anita Sitek

PLASTYCZNA AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY.

* Główne założenia i cele zajęć plastycznych :

– Inspirowanie oraz pomoc w realizacji oryginalnych pomysłów.
– Ukierunkowanie uczestników zajęć na poszukiwanie własnych rozwiązań twórczych.
– Rozwijanie wyobraźni utalentowanych uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań oraz plastycznych upodobań.
– Opieka twórcza podczas realizacji plastycznych prac konkursowych.
– Przygotowanie do egzaminów do szkół plastycznych.

* Priorytetowo traktowane są zagadnienia : kompozycji, waloru oraz proporcji, będące podstawą oraz istotą wszystkich realizowanych tematów plastycznych zajęć.

* Podczas twórczych działań stosowane będą techniki :
– rysunek
– malarstwo
– kolaż
– grafika

ZAPRASZAM,
Nauczyciel plastyki,
Anita Sitek