Język niemiecki

Zajęcia prowadzi mgr Zofia Myszka

 Założeniem działań w ramach koła jest zdobywanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym, utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,  wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w procesie nauczania języka obcego, rozwijanie postaw zrozumienia i szacunku dla innych kultur, pogłębianie poczucia własnej tożsamości narodowej i kulturowej.