Spotkania z komputerem

Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Mrozik

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i ergonomicznego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, wskazanie różnorodności zastosowania komputerów w życiu codziennym, poznanie budowy systemu komputerowego i zasady działania poszczególnych podzespołów systemu oraz możliwości jakie stoją przed osobą która potrafi sprawnie obsługiwać komputer i oprogramowanie użytkowe.

Dla stawiających pierwsze kroki przy komputerze

Zapoznanie z obsługą komputera, systemem operacyjnym Windows XP, programami: WordPad, Paint, poznanie edytora tekstu WORD, nauka pisania komputerze, formatowania czcionek i akapitów, rysowania za pomocą autokształtów, wstawiania i formatowania elementów graficznych, tworzenia tabel.

Dla początkujących

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego , poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego EXCEL, między innymi jak wykonać obliczenia matematyczne, korzystać z kreatora funkcji, sporządzić wykres liniowy. Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych, poznajnie możliwości programu PowerPoint tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem podstawowych funkcji oprogramowania.

Dla zaawansowanych

Zaawansowana obsługa edytora tekstu poznanie możliwości edytora tekstu, zaawansowanej obróbki tekstu, wstawiania i formatowania obiektów, elementów graficznych, tworzenia korespondencji seryjnej itp., zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego między innymi jak wykonać obliczenia matematyczne, korzystać z funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych, sporządzać wykresy, tworzyć i obsługiwać bazy danych oraz tworzenie prezentacji multimedialnych poznanie zaawansowanych możliwości programu PowerPoint., samodzielnie tworzenie własnej prezentacji multimedialnej przygotowując pokaz z narracją, filmami i hiperłączami. z podstawowymi funkcjami animacji i przejść.

Grafika komputerowa

Tematyka zajęć obejmuje tworzenie grafiki wektorowej i bitmapowej oraz animacje komputerowe. Dla zainteresowanych zajęcia z DTP – projektowanie, przygotowanie do druku, łamanie i składanie tekstów. Zadaniem zajęć jest tworzenie prac plastycznych za pomocą komputera z użyciem myszy komputerowej jak i tabletów graficznych. Uczestnicy mają dodatkowo do dyspozycji skaner oraz drukarki kolorowe. Zajęcia przeznaczone są dla osób zarówno początkujących jak i zaawansowanych w obsłudze komputera. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawną obsługę programu graficznego i osiąganie zamierzonego celu.

Jeśli kiedykolwiek myślałeś żeby zostać profesjonalnym grafikiem-projektantem to te zajęcia są dobrym wyborem. Możesz zdobyć tu podstawową wiedzę na temat programów graficznych. Typów i zastosowań grafiki cyfrowej. Zasad komponowania tekstu i grafiki.
Możesz poznać podstawowe systemy kolorystyczne do druku i do wykorzystania na stronach internetowych i animacjach. Zdobyć wiedzę i umiejętność tworzenia animacji. Możesz dowiedzieć się co to jest typografia i jak ją stosować. Poznać zasady projektowania znaków graficznych (logo), projektowania grafiki reklamowej na samochody i inne środki komunikacji, projektowania banerów  zewnętrznych i internetowych.

Grafika wektorowa

Uczestnicy zajęć poznają obsługę oprogramowania do tworzenia grafiki wektorowej. Do wykorzystania mamy zarówno programy bezpłatne (Inkscape) jak i komercyjne (Corel-Draw). Poznajemy interfejsy programów, zapoznajemy się z ich możliwościami, funkcjami. Kolejnym etapem jest tworzenie  grafiki wektorowej poprzez kopiowanie gotowych projektów, znaków graficznych i banerów. Dzięki tym ćwiczeniom możemy dokładnie poznać zasady tworzenia grafiki wektorowej. I wreszcie na sam koniec przychodzi zaprojektowanie własnego znaku graficznego, loga, wizytówki itp.

 Grafika rastrowa 

Kolejnym etapem wtajemniczenia w grafikę komputerową jest poznanie tajników tworzenia grafiki bitmapowej. Tutaj również uczestnicy zajęć początkowo zapoznawani są  z przykładowymi projektami wykonanymi z wykorzystaniem komputera i oprogramowania graficznego. Poznajemy interfejsy takich programów graficznych jak komercyjny Corel Photo-Paint oraz  darmowy Gimp. Podejmujemy próby tworzenia grafiki rastrowej poprzez wykonywanie fotomontaży od tych najprostszych aż po zaawansowane zmiany na bazie obrazów źródłowych. Każdy z uczestników ma możliwość przygotowania własnej grafiki np tapety na Pulpit lub innego projektu.

Animacja komputerowa

Ciekawym wykorzystaniem komputerów jest możliwość tworzenia animacji komputerowych. Wystarczy do tego celu jeden z programów pakietu Corel (Corel R.A.V.E.) jak również program Gimp. Uczestnicy zajęć zapoznają się z przykładowymi projektami wykonanymi za pomocą poznawanego oprogramowania, a następnie samodzielnie rysują i ożywiają stworzoną grafikę.

[WRGF id=2608]

[WRGF id=1419]