Zespół sztuk wizualnych

Każdy może być artystą – kreatywność tkwi w nas

 

Program zajęć zawiera zagadnienia poszerzające i pogłębiające wiedzę jak również umiejętności plastyczne wychowanków.  Celem spotkań będzie:

– prowadzenie kreatywnych, inspirujących i innowacyjnych działań, przybliżających  w twórczy sposób, problematykę sztuki współczesnej;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem plastyki; doskonalenie umiejętności w zakresie różnorodnych technik plastycznych;

– trening myślenia i działania twórczego;  kształtowanie poczucia potrzeby własnej aktywności twórczej jako wartościowego spędzania czasu wolnego         i zarazem uczestnictwa w kulturze.

Nauczyciel prowadzący: Eugenia Peryga – plastyk, pedagog z wieloletnim doświadczeniem; animator działań artystyczno – edukacyjnych, organizator plenerów, wystaw, warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizator ogólnopolskich konkursów plastycznych; organizator akcji plastycznych   i imprez plenerowych.

[WRGF id=2106]