Zespół rysunku i malarstwa

Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Klimas

Zajęcia zorganizowane są dla wszystkich zainteresowanych rysunkiem, grafiką, pastelami, rzeźbą czy malarstwem, nie wykluczając pozostałych szeroko pojętych działań artystycznych. Sztuki plastyczne są dla nas sposobem wyrażenia siebie i swoich poglądów na świat.
Zarówno z młodszymi jak i ze starszymi uczestnikami zajęć bierzemy udział w plenerach, uczestniczymy w wystawach i konkursach – wygrywamy i zdobywamy nagrody!