Klub Czasu Wolnego – Taniec Ludowy

Zapraszamy dziewczyny i chłopców w wieku od 6 do 18 lat na zajęcia TAŃCA LUDOWEGO, na których uczymy się tańców regionalnych, poznajemy tradycje ludowe, a także stroje ludowe różnych regionów Polski.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki (zgodnie z harmonogramem), w dwóch grupach wiekowych (młodszej i starszej). Podczas zajęć uczymy się tańców regionalnych poznajemy także podstawy technik tańca klasycznego, które wypracowują prawidłową podstawę, zaspokajają potrzebę ruchu, ekspresji, tworzenia oraz poznania.
Celem zajęć jest kultywowanie polskich tradycji ludowych oraz wzmocnienie wśród uczestników zajęć poczucia tożsamości lokalnej.
Zapraszam!!! – bo jak powiedział Paulo Coelho — O tańcu nie da się pisać (…), taniec trzeba tańczyć.