Klub czasu wolnego

Nauczyciel prowadzący: Grzegorz Mrozik

Celem zajęć jest:
– rozwijanie zainteresowań technicznych,
– kształtowanie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi,
– wyjaśnianie budowy, zasady działania i zastosowania urządzeń technicznych,
– zaznajamianie z procesami technicznymi i produkcyjnymi’
– rozwijanie aktywności twórczej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– inspirowanie uczestników do tworzenia własnych projektów,
– rozwijanie precyzji, dokładności i cierpliwości podczas wykonywania prac,
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie

W ramach zajęć prowadzonych w kole planowane jest włączenie się w działania organizowane w placówce. Uczestnicy zajęć wykonywać będą prace przeznaczone zarówno na własny użytek jak i prace wykorzystywane na terenie placówki oraz na użytek innych pracowni.

Planuje się organizację wycieczek tematycznych „:Szlakiem zabytków techniki” oraz obróbkę różnych materiałów i wykonywanie własnych projektów w pracowni technicznej.

Podczas zajęć dzieci poznają proste sposoby składania papieru, z czasem wykonują bardziej skomplikowane modele. Zajęcia zostały wzbogacone o nowe techniki papieroplastyczne, dzięki którym można wykonać kartki okolicznościowe, zakładki do książki, pudełka, notesy, albumy oraz wiele innych ciekawych elementów dekoracyjnych. Systematyczny udział w zajęciach kształtuje u dzieci sprawność manualną, rozwija pamięć, spostrzegawczość oraz uczy cierpliwości.

[WRGF id=3828]

[WRGF id=2571]