Zajęcia klubowe – wolontariat

W roku szkolnym 2017/2018 nie prowadzi się zajęć w tym kole.

Zajęcia prowadziła mgr Katarzyna Jarząbek

Na zajęciach tych każde dziecko zawsze może liczyć na fachową pomoc w nauce. Tu liczymy, czytamy i piszemy, poznajemy zwyczaje i tradycje świąt obchodzonych w naszym kraju. Włączamy się w organizację imprez, które promują naszą placówkę w środowisku lokalnym. Przygotowujemy kameralne występy dla rodziców i przyjaciół, którzy przyjeżdżają do nas z innych instytucji. Wykonujemy wiele prac plastycznych, jak kartki okolicznościowe, figurki czy stroje do naszych występów. Wyjeżdżamy na wycieczki lub organizujemy wyjścia do kina czy teatru. Jednym słowem najmłodsi mogą liczyć na pomoc starszego kolegi! Nasze zajęciach uczymy się w jaki sposób zawierać nowe znajomości, bycia otwartym i wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka. Jesteśmy radośni, bo wzajemnie się  zrozumiemy. Pani dba o nasze bezpieczeństwo. Możemy sobie ufać i cieszyć się każdą chwilą.

Zapraszamy w każdy poniedziałek godz. 14:10 – 16:35.