Zespół promocji i organizacji imprez

Zajęcia prowadzi mgr Sabina Kołodziejczyk

Zajęcia mają charakter praktyczny. Wiodącą formą zajęć będzie praca zespołowa. Głównym założeniem jest włączenie wychowanków w popularyzację osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatyw, bieżącej działalności placówki, organizowanie imprez oraz ich oprawę medialną, zapewnienie rzetelnej informacji na temat działań wychowanków: na stronie internetowej, w biuletynach, gazetkach, informatorach.

Działania promocyjne koła będą ściśle powiązane z rocznym kalendarzem imprez o charakterze artystycznym, sportowym, kulturalnym.