PLASTOWNIA

Nauczyciel prowadzący: Anna Mendera

Zajęcia plastyczne Plastownia skierowane są do wszystkich, zainteresowanych sztuką i rozwojem swoich umiejętności.
Mają za zadanie poszerzyć, zdobytą już podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki, jak i również zainteresować młodszych wychowanków tajnikami sztuki.
Główną ideą wiodącą na zajęciach jest indywidualne podejście do każdego uczestnika. Dyscypliny plastyczne są rozległe a zainteresowania dzieci i młodzieży często skupione na jednej z nich, lub na konkretnym stylu,
zatem Plastownia ma im umożliwić działania zgodne z swoimi zainteresowaniami.
Zajęcia dopełniają wiedzę z zajęć szkolnych i dotykają wszystkich dziedzin sztuki. Zajęcia prowadzone w blokach tematycznych obejmują: malarstwo, rysunek, fotografię i rzeźbę. Skupiają się na grafice warsztatowej oraz na  rękodziele artystycznym i designie oraz działaniach recyklingowych w obręb sztuki.
W Plastowni wychowankowie mają za zadanie łączyć wiedzę teoretyczną i wykorzystywać ją w praktycznym działaniu. W ramach działa plastycznych uczniowie będą mieli okazję zgłębić tajniki głównych, tradycyjnych technik plastycznych, świadomie wykorzystując wszystkie środki wyrazu. Wiedza będzie przekazywana na przykładach najbardziej znanych dzieł sztuki, tym samym przedstawiając zarys historii sztuki, niezbędny by stać się świadomym artystą. Tradycyjne podejście do sztuki  będzie mogło być w sposób innowacyjny wykorzystany w praktyce przez uczestników, wykonujących tematyczne zadania twórcze.
[WRGF id=7263]