KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE” – wyniki

WYNIKI

 

Jury Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

w składzie Milena Dudzik, Anita Sitek, Katarzyna Jarząbek przyznało następujące miejsca:

w kategorii prace literackie:

 • Nie przyznano żadnej nagrody

w kategorii prace plastyczne:

 • Oliwia Menzel ze SP nr 45 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Wiosna w Szopienicach” – I miejsce
 • Lena Klaja ze SP nr 33 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Piękno przyrody” – II miejsce
 • Leon Hrynyszyn ze SP nr 33 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Park Kościuszki” – III miejsce
 • Iga Jakubiec ze SP nr 33 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Park Kościuszki” – III miejsce
 • Iryna Katsan ze SP nr 33 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Dom w otoczeniu zieleni” – wyróżnienie

Edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Zielony mosteczek ugina się czyli śląskie umiłowanie przyrody”. Uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy empatii i ciekawego spojrzenia na tak ważny element naszego społecznego życia.

Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do skrytek CUW lub dostarczone do szkoły laureata w okresie  14 -27 maja 2024 r.

 


 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Wojewódzki Konkurs z cyklu Śląskie Tradycje

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Edycja tegoroczna  przebiegać będzie pod hasłem:

„Zielony mosteczek ugina się” czyli śląskie umiłowanie przyrody

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście, rodzinie, ich pasjach przyrodniczych, ciekawych przyrodniczo miejscach;
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej małej ojczyzny, pokazania piękna przyrody w śląskich miejscowościach.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 7 do 19 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 17 kwietnia 2024 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego..
 9. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 12-19 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu – 10 maja 2024

Post Author: admin