Wernisaż uczniów ZSZ im. R. Mielczarskiego

Dnia 6 czerwca 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach przy ul. Gliwickiej odbył się wernisaż wystawy prac uczniów ZSZ im. R. Mielczarskiego w Katowicach. Na wystawie prezentowane były prace, które są rezultatami praktyk zawodowych dla zawodu technik organizacji reklamy odbywających się w Maladze w Hiszpanii. Projekt pod nazwą „Reklama regionu przez sztukę” realizowany był w ramach programu Erasmus+. Gośćmi wernisażu byli pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach mgr Romana Musialik, pan Dyrektor ZSZ im. R. Mielczarskiego w Katowicach mgr Jacek Kałuża oraz młodzież gimnazjalna z Gimnazjum nr 7 w Katowicach. Podczas wernisażu uczestnicy praktyk przedstawili młodszym koleżankom i kolegom prezentacje na temat Hiszpanii, jej krajobrazu, zabytków, obyczajów i kultury. Podzielili się także doświadczeniem jakie wynieśli pracując przez 4 tygodnie w hiszpańskich firmach prowadzących działalność reklamową. Uczniowie prezentowali nowoczesne nośniki reklamy, innowacyjne rozwiązania techniczne, promocję działalności społecznej i charytatywnej. Na wystawie prezentowane były różne warianty działalności reklamowej od projektów ulotek, kalendarzy, plakatów i afiszy po przygotowanie oferty produktów na strony internetowe i umieszczanie reklam w grach komputerowych.

Składamy serdeczne podziękowania pani dyrektor MDK w Katowicach za umożliwienie uczestnikom projektu prezentacji swoich prac na wystawie w państwa placówce

Anna Michalska -Kobiela wraz z uczniami ZSZ im. R. Mielczarskiego w Katowicach

Post Author: admin