Rekrutacja

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy II etap rekrutacji na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.

Dotyczy nowych uczestników zajęć i obecnych wychowanków, którzy do 18 marca 2024 r. nie złożyli deklaracji kontynuacji zajęć na rok szkolny 2024/2025.

Od 25 marca 2024 r do 16 kwietnia 2024 r. trwa nabór na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2024/2025.

Aby zostać uczestnikiem zajęć w naszym MDK-u  w następnym roku szkolnym należy pobrać wniosek (poniżej lub w sekretariacie placówki) i wypełniony wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki lub oddać w sekretariacie – do 16 kwietnia 2024 r. (termin ostateczny).

Nazwy kół i zespołów, w których posiadamy wolne miejsca:

ABC rytmiki

Zajęcia kreatywne

Warsztaty teatralne

Koło szydełkowania

Klub integracji i wolontariatu

Plastownia

Klub działań plastycznych

Zespół tańca nowoczesnego

Zespół instrumentalny – gitara

Studio Piosenki – o decyzji przyjęcia na zajęcia decyduje nauczyciel po przeprowadzeniu przesłuchania

Koło robotyki i programowania

Klub gier komputerowych

Zajęcia języka angielskiego dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych

Gimnastyka buzi i języka – o decyzji przyjęcia na zajęcia decyduje nauczyciel po przeprowadzeniu wstępnych badań logopedycznych

Klub czasu wolnego Katosie

Klub czasu wolnego 

Zajęcia sportowe

Koło karate

Gimnastyka korekcyjna

Popołudnie z Newtonem czyli fizyczne ABC

Mała akademia – zajęcia plastyczne – nowe koło

Świat wokół nas – zajęcia klubowe – nowe koło

Przystanek sztuka – wyjścia do teatrów, kina, muzeów, ciekawych miejsc – nowe koło

Gimnastyka artystyczna – nowe koło

Biblioteka

Serdecznie zapraszamy !!!

Druki do pobrania:

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20242025 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20242025 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20242025- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20242025- nowe kryteria


Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
Aby mieć gwarancję uczestniczenia Państwa dzieci w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (w załączniku, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki lub oddać w sekretariacie – do 18 marca 2024 r. (termin ostateczny).
Na jednej deklaracji kontynuacji proszę wypisać wszystkie koła i zespoły, w których Państwa dziecko ma brać udział od września 2024 r.
Spełnienie tego warunku skutkuje brakiem konieczności wypełnienia wniosku na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2024/2025 r.

Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni)2024 2025 Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) 20242025


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapraszamy do kół i zespołów w których są jeszcze wolne miejsca!!!

Poniżej można pobrać wnioski rekrutacyjne i pozostałe dokumenty, które po wypełnieniu prosimy dostarczyć do sekretariatu placówki .

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria

wizerunek dziecka 2024

wizerunek dziecka 2024.doc

KARTA-INFORMACYJNA-pełnoletni

KARTA-INFORMACYJNA-dziecko

Aktualnie posiadamy jeszcze miejsca w kołach:

Koło integracji i wolontariatu

Klub czasu wolnego – Katosie

Klub działań plastycznych

Koło szydełkowania

Warsztaty języka polskiego

Plastownia

Klub gier komputerowych

Kawiarenka internetowa

Koło programowania i robotyki

Zajęcia sportowe

Warsztaty teatralne

Język niemiecki

Klub czasu wolnego

Klub czasu wolnego – streetwoker

Studio piosenki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Zajęcia kreatywne – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Koło zajęć ogólnorozwojowych – zajęcia taneczne (zamiast zespołu tańca nowoczesnego) – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Koło karate – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Język angielski – o przyjęciu do danej grupy wiekowej decyduje nauczyciel

ABC rytmiki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Biblioteka

Pierwsze zajęcia organizacyjne z nauczycielami odbędą się wg harmonogramu od 4 września 2023 do 8 września 2023.

Zespół instrumentalny – szukamy nauczyciela

Jeżeli ktoś już złożył wniosek rekrutacyjny lub deklarację kontynuacji na rok szkolny 2023/2024 a chce uczęszczać na nowe koło/zespół wystarczy wypełnić wniosek uzupełniający i oddać go w sekretariacie placówki.

wniosek uzupełniający

wniosek uzupełniający


III etap rekrutacji – już za nami. 

II etap rekrutacji na zajęcia do MDK na rok szkolny 2023/2024

dotyczy nowych uczestników zajęć i obecnych wychowanków, którzy do 18 marca 2023 r. nie złożyli deklaracji kontynuacji zajęć na rok szkolny 2023/2024.

Od 18 marca 2023 r do 17 kwietnia 2023 r. trwa nabór na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2023/2024.

Aby zostać uczestnikiem zajęć w naszym MDK-u  w następnym roku szkolnym należy pobrać wniosek (poniżej lub w sekretariacie placówki) i wypełniony wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki lub oddać w sekretariacie – do 17 kwietnia 2023 r. (termin ostateczny).

Nazwy kół i zespołów, w których posiadamy wolne miejsca:

Zespół instrumentalny

Klub czasu wolnego – Katosie

Klub działań plastycznych

Koło szydełkowania

Plastownia

Klub gier komputerowych

Kawiarenka internetowa

Koło programowania i robotyki

Zajęcia sportowe

Warsztaty teatralne

Język niemiecki

Klub czasu wolnego

Klub czasu wolnego – streetwoker

Studio piosenki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Zajęcia kreatywne – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Zespół tańca nowoczesnego – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Koło karate – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Język angielski – o przyjęciu do danej grupy wiekowej decyduje nauczyciel

ABC rytmiki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Biblioteka

Serdecznie zapraszamy !!!
Druki do pobrania:

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria


I etap rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 trwa od 20 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK. Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki do 13 marca 2023 (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.

Serdecznie zapraszamy !!!

Druki do pobrania:

Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni)2023 2024

Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) 20232024


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 – zapraszamy do kół i zespołów w których są jeszcze wolne miejsca!!!

Poniżej można pobrać wnioski rekrutacyjne, które po wypełnieniu prosimy dostarczyć do sekretariatu placówki .

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko-niepełnoletnie

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 – etap II od 25 kwietnia 2022 do 16 maja 2022!!!

Zakończył się etap I rekrutacji. Obecnie rozpoczynamy etap II, w którym można składać wnioski na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2022/2023. Po pierwszym etapie rekrutacji posiadamy wolne miejsca na następujące zajęcia:

 • Koło języka niemieckiego
 • Warsztaty teatralne
 • Koło szydełkowania – Crotcher club
 • Klub makijażu
 • Kawiarenka internetowa
 • Klub gier komputerowych
 • Klub czasu wolnego
 • Klub czasu wolnego – Katosie
 • Plastownia
 • Akademia młodego artysty
 • Klub działań plastycznych
 • Klub dzieci ciekawych świata
 • Klub geniusza
 • Koło Karate
 • Zespół instrumentalny
 • Zajęcia sportowe
 • Gimnastyka buzi i języka
 • Zajęcia języka angielskiego – początkujący, średniozaawansowani, zaawansowani (decyzję o przydziale wychowanka do grupy zaawansowania językowego podejmuje nauczyciel)
 • W pozostałych zespołach i kołach decyzję o przyjęciu do grupy dodatkowej osoby podejmuje nauczyciel (Zajęcia kreatywne, ABC rytmiki, Koło robotyki i programowania,  Zespół tańca nowoczesnego, Studio piosenki) .

Poniżej można pobrać wnioski rekrutacyjne, które po wypełnieniu prosimy dostarczyć do sekretariatu placówki do 16 maja 2022 r.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20222023 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- nowe kryteria


I etap trwa od 28 lutego do 25 marca 2022 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK. Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki do 25 marca 2022 (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.

Na jednej deklaracji prosimy wypisać wszystkie koła i zespoły w których będą brać udział wychowankowie w przyszłym roku szkolnym.

Serdecznie zapraszamy !!!

Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) 2022 2023 a

Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni)2022 2023


Kontynuacja rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 !!!

Zakończyliśmy już wszystkie etapy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Obecnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na nasze zajęcia. Uruchomiliśmy nowe koła i zespoły. Poniżej znajdują się pliki, które można pobrać i po wypełnieniu wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do placówki lub w sekretariacie zespołu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE na rok szkolny 2021/2022 -dziecko i młodzież niepełnoletnia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE na rok szkolny 2021/2022- osoba pełnoletnia

KARTA INFORMACYJNA dziecko

KARTA INFORMACYJNA pełnoletni

KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO do odbioru dzieci z mdk 

wizerunek dziecka z partnerami placówki

Oświadczenie

oświadczenie rodziców covid19

Jednocześnie zapraszamy na organizowane przez nas pikniki, gdzie też będzie można zapisać się na zajęcia. Czekamy na Was.

Najbliższe pikniki: 

1 września 2021 od 16:00 do 18:00 plac zabaw i boiska przy Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach ul. Zarębskiego 2

2 września 2021 od 16:00 do 18:00 boisko przy Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach ul. Wolskiego 3

Lista kół i zespołów w roku szkolnym 2021/2022

Warsztaty teatralne

Studio piosenki

Zespół instrumentalny

Klub czasu wolnego „Katosie”

Zespół tańca nowoczesnego

ABC rytmiki

Zajęcia kreatywne

Akademia młodego artysty

Klub działań plastycznych

Koło rękodzieła „Piękny przedmiot”

Biblioteka

Grupa języka angielskiego dla początkujących

Grupa języka angielskiego dla średniozaawansowanych

Grupa języka angielskiego dla zaawansowanych

Koło języka niemieckiego

Klub gier komputerowych

Koło programowania i robotyki

Kawiarenka internetowa

Zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”

Koło karate

Zajęcia sportowe

„Gimnastyka buzi i języka”

Kółko szydełkowania

Klub czasu wolnego

Klub dzieci ciekawych świata

Klub geniusza

Ruszamy z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 !!!

Od 19 marca 2021 r. rozpoczynamy nabór na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2021/2022 (etap II). We wszystkich naszych kołach i zespołach są jeszcze wolne miejsca. Informacje o zajęciach znajdziecie w zakładce koła zainteresowań.

Żeby zostać naszym wychowankiem należy wypełnić wniosek (druki poniżej) i wrzucić go do skrzynki przy wejściu do budynku placówki lub wysłać pocztą.  Ten etap rekrutacji trwa do 8 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE na rok szkolny 2021/2022 -dziecko i młodzież niepełnoletnia

WNIOSEK O PRZYJĘCIE na rok szkolny 2021/2022- osoba pełnoletnia


I etap trwa od 2 marca do 16 marca 2021 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK. Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki do 16 marca 2020 (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.

Serdecznie zapraszamy !!!

Druki do pobrania:

Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni) 20212022 a

Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) 20212022 a

Rok szkolny 2020/2021

Etap III zakończony. Są jeszcze wolne miejsca.

Po zakończeniu etapu III zapraszamy do wszystkich kół i zespołów oprócz Studia Piosenki, gdzie o przyjęciu do studia decyduje prowadzący zajęcia.

Oto lista kół i zespołów w roku szkolnym 2020/2021:

  • Zajęcia kreatywne
  • ABC rytmiki
  • Koło języka niemieckiego
  • Warsztaty teatralne
  • Koło literackie – nowość
  • Kawiarenka internetowa
  • Klub gier komputerowych
  • Klub czasu wolnego
  • Klub czasu wolnego – zajęcia plastyczne
  • Klub czasu wolnego – gry planszowe – nowość
  • Klub czasu wolnego – Katosie
  • Koło karate – nowość
  • Koło rękodzieła artystycznego
  • Zespół rysunku i malarstwa – zajęcia za Pana Bogdana
  • Klub działań plastycznych – zajęcia za Pana Bogdana
  • Akademia młodego artysty – zajęcia za Pana Bogdana
  • Klub dzieci ciekawych świata – nowość
  • Zespół gospel – nowość
  • Zespół instrumentalno-wokalny – nowość
  • Zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”
  • Zajęcia języka angielskiego dla początkujących
  • Zajęcia języka angielskiego dla średniozaawansowanych
  • Zajęcia języka angielskiego dla zaawansowanych
  • Zespół tańca nowoczesnego
  • Biblioteka
  • Zajęcia sportowe
 • Gimnastyka buzi i języka – nowość

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy pobrać wniosek, kartę informacyjną, oświadczenia, wypełnić je i przesłać pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem rekrutacja do MDK lub wrzucić je do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku zespołu.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20202021

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- 20202021

KARTA INFORMACYJNA dziecko

KARTA INFORMACYJNA pełnoletni

KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO do odbioru dzieci z mdk 

Oświadczenie

wizerunek dziecka z partnerami placówki

oświadczenie rodziców covid19

Serdecznie zapraszamy.

Zakończył się II etap rekrutacji. Zapraszamy do III etapu.

Po I i II etapie nie ma już wolnych miejsc w następujących kołach: Studio Piosenki, Zespół rysunku i grafiki oraz Zespół rzeźby i malarstwa. Zapisy do tych kół nowych wychowanków tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

Na pozostałych kołach są jeszcze wolne miejsca.

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy pobrać wniosek, wypełnić go i przesłać pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem rekrutacja do MDK lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku zespołu.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20202021

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- 20202021

Termin składania wniosków – do 12.05.2020 r.

Serdecznie zapraszamy.


W II etapie rekrutacji nie został złożony żaden wniosek o przyjęcie na zajęcia do MDK.

Zakończył się I etap rekrutacji. Zapraszamy do II etapu.

Wszystkie złożone deklaracje kontynuacji zostały zweryfikowane pozytywnie.

Po I etapie nie ma już wolnych miejsc w następujących kołach: Studio Piosenki, Zespół rysunku i grafiki oraz Zespół rzeźby i malarstwa. Zapisy do tych kół nowych wychowanków tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

Na pozostałych kołach są jeszcze wolne miejsca.

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy pobrać wniosek, wypełnić go i przesłać pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem rekrutacja do MDK lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku zespołu.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20202021

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- 20202021

Termin składania wniosków – do 17.04.2020 r.

Serdecznie zapraszamy.

 


I etap trwa od 17 lutego do 12 marca 2020 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK. Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną złożyć w sekretariacie placówki do 12 marca 2020 (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.

Serdecznie zapraszamy !!!

Druki do pobrania:

3.Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) – dla osoby pełnoletniej

2.Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni) – dla osoby niepełnoletniej


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zakończono III etap rekrutacji.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski i deklaracje kontynuacji zostały przyjęte.

Komisja stwierdza iż na dzień dzisiejszy jest możliwe przyjęcie dzieci do każdego z kół i zespołów oprócz Studia Piosenki – tutaj decyzję o dodatkowym przyjęciu podejmie Pani Aleksandra Stano po spotkaniu z kandydatem.

Rekrutacja będzie trwać przez cały rok szkolny aż do wyczerpania miejsc wolnych.

Oto wykaz kół i zespołów w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 na których są jeszcze wolne miejsca.

 • koło ABC rytmiki
 • zajęcia kreatywne
 • zespół rysunku i grafiki
 • zespół rzeźby i malarstwa
 • koło języka niemieckiego
 • warsztaty teatralne
 • zespół tańca nowoczesnego
 • klub czasu wolnego
 • koło twórczych poszukiwań w plastyce
 • grafika i malarstwo
 • Małe formy rzeźbiarskie
 • klub gier komputerowych
 • kawiarenka internetowa
 • klub czasu wolnego „Katosie”
 • koło rękodzieła artystycznego
 • klub przyrodniczo-eksperymentalny – nowy
 • zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”
 • język angielski dla początkujących
 • język angielski dla średniozaawansowanych
 • język angielski dla zaawansowanych
 • zajęcia sportowe
 • koło ekologiczno-turystyczne – nowe
 • koło gitarowe – nowe
 • koło literackie – nowe
 • koło rekreacji ruchowej – nowe
 • oraz biblioteka

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach.
Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni


Rozpoczynamy III etap rekrutacji na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na rok szkolny 2019/2020. Będzie on trwał od 16 sierpnia 2019 do 23 sierpnia 2019.

Oto wykaz kół i zespołów, w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2, na których są jeszcze wolne miejsca.

koło ABC rytmiki

zajęcia kreatywne

zespół rysunku i grafiki

zespół rzeźby i malarstwa

koło języka niemieckiego

warsztaty teatralne

zespół tańca nowoczesnego

klub czasu wolnego

koło twórczych poszukiwań w plastyce

grafika i malarstwo

Małe formy rzeźbiarskie

klub gier komputerowych

kawiarenka internetowa

klub czasu wolnego „Katosie”

koło rękodzieła artystycznego

klub eksperymentów

zespół modelarstwa lotniczego „Eskadra”

język angielski dla początkujących

język angielski dla średniozaawansowanych

język angielski dla zaawansowanych

zajęcia sportowe

koło ekologiczno-turystyczne – nowe

koło gitarowe – nowe

koło literackie – nowe

koło rekreacji ruchowej – nowe

oraz biblioteka

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni

 Po zakończeniu II etapu informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na zajęcia we wszystkich kołach i zespołach działających w placówce oprócz Studia Piosenki (rekrutacja zakończona). W tym zespole o dodatkowym przyjęciu decyduje bezpośrednia rozmowa kandydata z Panią Aleksandrą Stano.Rozpoczynamy II etap rekrutacji na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach na rok szkolny 2019/2020. Będzie on trwał od 1 czerwca 2019 do 16 czerwca 2019.

Po zakończeniu I etapu informujemy, iż posiadamy wolne miejsca na zajęcia we wszystkich kołach i zespołach działających w placówce oprócz Studia Piosenki (rekrutacja zakończona). W tym zespole o dodatkowym przyjęciu decyduje bezpośrednia rozmowa kandydata z Panią Aleksandrą Stano.

Aby zostać naszym wychowankiem należy pobrać wniosek (znajduje się poniżej), wypełnić go i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2019 r.

Wnioski do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE dziecko – 20192020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE kandydat pełnoletni


W dniu 28 maja 2019 r. zakończono I etap rekrutacji. Dziękujemy za złożone deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

W dniu 1 czerwca 2019 r. na stronie internetowej zostanie umieszczony wniosek dla kandydatów do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020 i podana liczba wolnych miejsc w poszczególnych kołach. 


Od 13 maja do 27 maja 2019 r. trwa I etap rekrutacji czyli składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w MDK w roku szkolnym 2019/2020.

Wypełnione deklaracje  należy składać w sekretariacie placówki. Złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji w określonym wyżej terminie gwarantuje przyjęcie kandydata na zajęcia.

Poniżej zamieszczamy druki,  które należy pobrać i wypełnić:

Rekrutacja-kontynuacja (niepełnoletni)

Rekrutacja-kontynuacja (pełnoletni)

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

II etap rekrutacji do kół i zespołów Młodzieżowego Domu Kultury w ZSiP nr 2 w Katowicach
 

We wniosku wpisujemy te zajęcia (dokładną nazwę i nazwisko prowadzącego je nauczyciela), w których dziecko ma uczestniczyć w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski dostępne są w sekretariacie placówki, u wicedyrektora ZSiP nr 2, u nauczyciela prowadzącego i na stronie internetowej. Proszę też pamiętać o wypełnieniu karty informacyjnej i klauzul dołączonych do wniosku.

Wypełnione dokumenty należy dostarczać do sekretariatu placówki (parter) lub wicedyrektora (gabinet na II piętrze).

Stąd możesz pobrać wniosek (wraz z klauzulami) i kartę informacyjną:

Dla dziecka i młodzieży niepełnoletniej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-dziecko i młodzież niepełnoletnia

karta informacyjna-dziecko i młodzież niepełnoletnia

Klauzula zgody do wniosku-dziecko i młodzież niepełnoletnia

KLAUZULA RODO DO WNIOSKU DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z MDK

Dla kandydata pełnoletniego:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE-pełnoletni

karta informacyjna-pełnoletni

Klauzula zgody do kontynuacji – pełnoletni

Rok szkolny 2017/2018

Od 30 sierpnia 2017 r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2017/2018 w nowej siedzibie placówki przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach (SP 20). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Szkoła Podstawowa nr 20 i Młodzieżowy Dom Kultury od 1 września 2017 r. tworzą Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Zajęcia będą odbywać się w budynku SP 20 i Tysiąclecia 5. Dokładny harmonogram zajęć zostanie umieszczony na stronie po 4 września 2017 r. Jak do tej pory z oferty placówki mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 26 lat. Wniosek o przyjęcie dziecka/uczestnika pełnoletniego na zajęcia można pobrać poniżej, w zakładce rekrutacja, u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w sekretariatach MDK ul. Zarębskiego 2 i ul. Tysiąclecia 5. Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć w sekretariatach placówki.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice, ul. Zarębskiego 2

w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza na zajęcia

PLASTYCZNE

o Grafika i malarstwo
o Małe formy rzeźbiarskie
o Koło twórczych poszukiwań w plastyce
o Zespół rysunku i grafiki
o Zespół rzeźby i malarstwa
o Koło rękodzieła artystycznego
o Zespół sztuk wizualnych

KLUBOWE

o Klub młodego technika
o Sobotnie harce
o Klub czasu wolnego
o Klub poszukiwaczy wiedzy
o Świat wokół nas
o Zajęcia kreatywne
o Koło dziennikarskie z elementami fotografii

KOMPUTEROWE

o Spotkania z komputerem
o Klub gier komputerowych
o Kawiarenka internetowa

MUZYCZNE I TANECZNE

o Zespół instrumentalno-gitarowy
o Studio piosenki
o Zespół tańca nowoczesnego

PONADTO

o Język angielski
o Zajęcia sportowe
o Zespół modelarstwa lotniczego
o Warsztaty teatralne
o Biblioteka

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek, Katowice, ul. Zarębskiego 2 tel. 32 254 76 99 www.mdkkatowice.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REKRUTACJA-WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2017-18