Koło rękodzieła artystycznego

Nauczyciel prowadzący: mgr Eugenia Peryga

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wychowankowie  będą sięgali do tradycji  w zakresie różnych dziedzin sztuki w tym również sztuki ludowej. Zajęcia w znaczący sposób będą dopełniały program szkolnej edukacji. Będą sprzyjały ogólnemu rozwojowi ze szczególnym uwzględnieniem percepcji manualnej. Prowadzone działania umożliwią zrozumienie istoty i wagi edukacji regionalnej pojmowanej jako powrót do źródeł etyki, języka, estetyki oraz źródeł kultury domowej (rodzinnej), lokalnej, regionalnej i narodowej. W zajęciach okazjonalnie będą mogli brać udział dorośli, członkowie rodzin wychowanków i seniorzy (współpraca  z RJP nr7). Umożliwi to kształtowanie nawyku wspólnego spędzania wolnego czasu w atmosferze wspólnej zabawy oraz aktywizowanie osób starszych.

Nauczyciel prowadzący: Eugenia Peryga – plastyk, pedagog z wieloletnim doświadczeniem; animator działań artystyczno – edukacyjnych, organizator plenerów, wystaw, warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizator ogólnopolskich konkursów plastycznych; organizator akcji plastycznych   i imprez plenerowych.

Post Author: admin