Akcja „Lato w mieście 2017” – półkolonie

Prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do warunków pogodowych i realizowanych zajęć (czapki na głowę, kurtki przeciwdeszczowe, wygodne obuwie,   itp.)

Nie zapewniamy posiłków – prosimy o przygotowanie dzieciom suchego prowiantu i napoju

10.07.2017-14.07.2017 – I tydzień

10.07.2017 r. poniedziałek
Zajęcia integracyjne
Warsztaty plastyczne i muzyczne
Zabawy sportowo-rekreacyjne na basenie MDK
Zabawy sportowe na boisku ORLIK
Zabawy swobodne na pobliskim placu zabaw
strój kąpielowy na basen, ręcznik
11.07.2017 r. wtorek

Zabawy integracyjne

Komisariat Policji nr 7 – zapoznanie z pracą policjantów, pogadanka na temat bezpiecznych wakacji

Zajęcia rekreacyjne na basenie w MDK
Zabawy sportowe na boisku ORLIK
Zabawy swobodne na pobliskim placu zabaw

 Strój kąpielowy na basen, ręcznik
12.07.2017 r. środa  

Gry i zabawy edukacyjne

Muzeum Śląskie warsztaty ,,Autoportret, lustrzane odbicie” oraz  wjazd na wieżę i zwiedzanie warsztatu

Bilety (2*1,60 zł) – tramwajowy na jedno miasto
+legitymacja szkolna
5 zł – bilet na warsztaty
4zł – bilet na wieżę wraz ze zwiedzaniem warsztatu
Ze względu na spodziewane opady deszczu proszę dzieci zaopatrzyć w płaszcze przeciwdeszczowe
13.07.2017 r. czwartek  

Zajęcia kreatywne

Seans w kinie CINEMA CITY Katowice

Warsztaty plastyczne i teatralne

Bilety (2*1,60 zł) – tramwajowy na jedno miasto
+legitymacja szkolna
12 zł na bilet do kina – GRU, DRU i MINIONKI
14.07.2017 r. piątek  

Zajęcia rekreacyjne na basenie Bugla

Zajęcia sportowo rekreacyjne – basen kryty SP58, plac zabaw ORLIK,

Bilety (2*1,60 zł) – tramwajowy na jedno miasto
+legitymacja szkolna
strój kąpielowy na basen kryty, ręcznik, klapki, czepek
kieszonkowe na lody

*Plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora oraz warunków pogodowych

 

17.07.2017-21.07.2017 – II tydzień

17.07.2017 r. poniedziałek
Zajęcia integracyjne
Plac zabaw
Warsztaty ekologiczne, językowe, komputerowe, taneczne
Zajęcia na basenie w MDK  lub kąpielisku Bugla
Bilety (2*1,60 zł) – tramwajowy na jedno miasto
+legitymacja szkolna
strój kąpielowy na basen, ręcznik
18.07.2017 r. wtorek
Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego  „Śladami Smoka Przyrodnika” oraz ognisko

ok 40 zł * (przejazd autokarem, bilet wstępu, ognisko, plac zabaw)

 

* koszt jest zależny od ilości uczestników

19.07.2017 r. środa

Wycieczka do Egzotarium w Sosnowcu

Zajęcia na basenie w MDK
Zabawy sportowe na boisku ORLIK
Zabawy swobodne na pobliskim placu zabaw

 Strój kąpielowy na basen, ręcznik

Bilety (2*2,40 zł) – autobusowy 60 min.
+legitymacja szkolna

2 zł – bilet wstępu

20.07.2017 r. czwartek  

Spacer po Parku Śląskim i przejazd kolejką wąskotorową

Warsztaty muzyczne, plastyczne, językowe

Bilet na kolejkę 5 zł (w dwie strony)
21.07.2017 r. piątek  
Zajęcia rekreacyjne na basenie Bugla lub dyskoteka Bilety (2*1,60 zł) – tramwajowy na jedno miasto
+legitymacja szkolna
strój kąpielowy na basen, ręcznik

*Plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora oraz warunków pogodowych

REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017” W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KATOWICACH UL. GLIWICKA 214

1.      Organizatorem akcji jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214.
2.      Uczestnicy akcji  przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9 00 do godz. 14 00
3.      Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. Pierwszeństwo mają wychowankowie placówki oraz dzieci z Katowic.
4.      Dziecko zostaje przyjęte na akcję „Lato w mieście” po kompletnym wypełnieniu i złożeniu karty kwalifikacyjnej, zaakceptowaniu regulaminu oraz podpisaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjścia.
5.      Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie opieki w drodze do placówki i powrotem.
6.      Dzieci są przyprowadzane i odbierane punktualnie z placówki .
7.      Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia dziecku biletów komunikacji miejskiej oraz legitymacji szkolnej w dniach, w których zajęcia odbywają się poza budynkiem MDK oraz pokrycia kosztów wstępu dziecka.
8.      W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować  o stanie zdrowia, zaburzeniach oraz specjalnych potrzebach dziecka.
9.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do zapewnienia dziecku odzieży adekwatnej do panującej aury.
10.   Uczestnicy akcji nie są objęci wyżywieniem.
11.   Uczestnicy akcji podlegają regulaminowi Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach.
12.  Uczestnikami akcji mogą być dzieci w wieku szkolnym.
13.  Podczas zajęć w ramach akcji uczestników obowiązuje zakaz:
a)     Oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
b)     Stosowania przemocy wobec innych uczestników akcji.
14.  Organizatorzy mają prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników akcji, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad  uczestnictwa w zajęciach (tj. samowolne oddalenie się od grupy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu).
15.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników w czasie akcji oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci a dokonanych przez innych uczestników akcji.
16.   Uczestnicy wypoczynku przynoszą wartościowe urządzenia (np. telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki) na własną odpowiedzialność.
17.  Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
18.  Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu imprez w ramach akcji „Lato w mieście 2017”.

Jeżeli zapoznałeś się z programem i regulaminem oraz je akceptujesz, pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij i oddaj w sekretariacie MDK Katowice, przy ul. Gliwickiej 214 !!!

KARTA KWALIFIKACYJNA „AKCJA LATO 2017” – do pobrania PDF

Zapraszamy!

Ilość miejsc ograniczona.

Post Author: admin