INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ od 26.10.2020r.

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH od 26 października 2020r.

Informujemy, że Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ogranicza się funkcjonowania MDK.

Dlatego zajęcia w MDK od 26 października 2020r. będą odbywać się w formie stacjonarnej.

W uzasadnionych przypadkach, zajęcia niektórych grup mogą być prowadzone w formie zdalnej. W tym wypadku informację o tej sytuacji przekaże Państwu bezpośrednio nauczyciel prowadzący zajęcia.

Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu procedur i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID – 19 obowiązujących w Zespole Szkół i Placówek nr 2 (ww. dokumenty są dostępne na stronie ZSiP nr 2).Dla wszystkich nauczycieli MDK niezwykle ważna i istotna jest bezpośrednia praca z wychowankiem. To taka forma daje najlepsze rezultaty w naszej pracy. Dlatego bezwzględnie przestrzegajmy reżimu sanitarnego i procedur, abyśmy nie byli zmuszeni do zawieszenia  zajęć.

Przypominam jednocześnie, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23października 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje zakaz przemieszczania się dla młodzieży w wieku do 16 lat bez opieki osoby dorosłej. Zakaz ten obowiązuje w godzinach 8-16, za wyjątkiem drogi do i ze szkoły, placówki oświatowej.

Pozdrawiamy serdecznie – Wasi opiekunowie MDK

Post Author: admin