WIECZORNICA 2019

Jesienny, ciepły wieczór. Na schodach prowadzących do ZSiP nr 2 w Katowicach palące się znicze zapraszały swym światłem do środka. Tam 7 listopada 2019 r. w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy, radni, przedstawiciele jednostek oświatowych, kulturalnych i społecznych dzielnicy Załęże. Tegoroczne obchody Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę połączone zostały z tematyką Trzech Powstań Śląskich.

Święto to rozpoczął wyjątkowy gość – Pan Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice. Jego przemowa poruszyła zebranych. Następnie zabrał głos Pan Patryk Białas Radny Miasta Katowice. Niepowtarzalny (od kilku lat) nastrój panujący w tym dniu został stworzony dzięki oprawie kulturalno-artystycznej przygotowanej przez nauczycieli, uczniów i wychowanków Zespołu, w tym uczestników Klubu Młodzieżowego działającego w ramach projektu „Centrum społecznościowe – Nasze Załęże” – etap I.

Spektakl słowno-muzyczny wprowadził licznie zebranych mieszkańców Załęża w podniosły nastrój. Piękne, liryczne wykonanie pieśni patriotycznych przez wychowanków Studia Piosenki i zespół Katosii przeplatało się z pokazem prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię ludności podczas zrywu w trakcie Trzech Powstań Śląskich.

Na uczestników Wieczornicy czekał też poczęstunek. Uwieńczeniem wieczoru było wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Moje Załęże”, zorganizowanym przez ZSiP nr 2 i RJP nr 7 w Katowicach.

Wspólnie rozpoczęte obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę, obrazujące jak wielką rolę odegrały w nich odwaga i poświęcenie śląskie społeczności, zjednoczyło ludność Załęża, pokazując że razem możemy przeżywać ważne chwile w Naszym życiu, jednocząc się pod wspólną flagą biało-czerwoną.

[WRGF id=4535]

Post Author: Joanna Spera