Wielka Liga Czytelników – wkrótce rusza w naszej placówce

Zapraszamy wszystkich uczniów i wychowanków placówki do udziału

w V Ogólnopolskim Konkursie

Wielka Liga Czytelników

edycja 2019/2020
Mistrzostwa Lokalne

Konkurs składa się z trzech etapów w dwóch grupach wiekowych:

I- kl. 1-4 i II – kl. 5-8

Etap I – szkolny: od 25 listopada 2019 r. do 13 marca 2020 r.

  • Zdobywanie sprawności czytelniczych poprzez rozwiązywanie testów konkursowych.

  • Aby przejść do II etapu trzeba zdobyć 10 sprawności.

Etap II – test kwalifikacyjny:

  • do 14 lutego 2020 r. – podanie tytułów książek do testu kwalifikacyjnego

  • 16 – 27 marca 2020 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego

  • do 31 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników, wyłonienie trzech zwycięzców etapu drugiego (w każdej kategorii wiekowej) i zgłoszenie ich Koordynatorowi Powiatowemu

Etap III powiatowy:

  • 28 kwietnia 2020 r.– test drużynowy,

  • do 9 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

Zapisy: w bibliotece u Pani Asi od 19 listopada 2019 r.

Post Author: Joanna Spera