Zapisy do klasy I artystycznej w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

DRODZY RODZICE!

Trwa rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej-artystycznej 

do 8 czerwca 2020 r do godz. 15:00.

      Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do zapisów.
Czekają na Was ciekawe zajęcia – zdobywanie wiedzy a także możliwość rozwoju artystycznych zainteresowań i zdolności.

KLASA  ARTYSTYCZNA

– startuje od września 2020.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie?

        Klasa artystyczna prowadzona będzie zgodnie z obowiązującą podstawą programową i w oparciu o program nauczania przyjęty w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach  (J. Hanisz, Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2017). Program autorski „Okno na świat”(obejmujący działania artystyczne) realizowany będzie jako poszerzenie podstawowego programu nauczania.

Głównym celem programu jest wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju poprzez kształcenie umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia oraz  kształtowanie w uczniach poczucia potrzeby własnej aktywności twórczej jako wartościowego spędzania czasu wolnego i zarazem aktywnego uczestnictwa  w kulturze.

Program autorski „Okno na świat” realizowany na zajęciach w klasach I – III jest  propozycją wspomagającą i ukierunkowującą rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Każde dziecko bowiem ma indywidualną drogę swojego własnego rozwoju. Program jest także propozycją uwzględniającą te treści, które są związane ze środowiskiem współczesnych mediów a jednocześnie sięgającą do tradycji w zakresie różnych dziedzin sztuki. W programie duża rolę odgrywa działalność plastyczna, teatralna, muzyczna i taneczna. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, będą odbywały się raz  w tygodniu w bloku czterogodzinnym (piątki). Będą prowadzone głównie metodą warsztatową. W ramach  zajęć będą realizowane warsztaty, projekty, happeningi, koncerty, spektakle, wystawy itp. Będą podejmowane takie działania, które umożliwią dziecku udział w procesie twórczego myślenia i samodzielnego odkrywania własnych możliwości. Uczniowie będą podobnie jak współcześni artyści projektowali sytuacje twórcze odchodzące od tradycyjnego warsztatu.  Dzisiaj konieczne jest rozwijanie umiejętności, które pozwolą młodym ludziom skutecznie reagować na wyzwania, z którymi się spotykają: twórcze myślenie, wysoka samoocena, zdolność współpracy, inteligencja emocjonalna, kreatywność. Rozwój tych właśnie obszarów będzie wspierany przez nauczycieli prowadzących. Wartość artystyczna takich zajęć przyczynia się do rozwijania sprawności różnych funkcji i dyspozycji psychologicznych, włącza myślenie, pamięć, uwagę, spostrzeganie. Świadomość i ekspresja kulturalna to jedna z istotnych kompetencji kluczowych, niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz oraz różnych sytuacji zawodowych w przyszłości.

Program klasy artystycznej kl.I-III

 

[WRGF id=5317]

Post Author: Joanna Spera