Rekrutacja 2020/2021

Ruszamy z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 !!!

Ruszamy z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 !!!

Zakończył się II etap rekrutacji. Zapraszamy do III etapu.

Po I i II etapie nie ma już wolnych miejsc w następujących kołach: Studio Piosenki, Zespół rysunku i grafiki oraz Zespół rzeźby i malarstwa. Zapisy do tych kół nowych wychowanków tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

Na pozostałych kołach są jeszcze wolne miejsca.

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy pobrać wniosek, wypełnić go i przesłać pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem rekrutacja do MDK lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku zespołu.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20202021

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- 20202021

Termin składania wniosków – do 12.05.2020 r.

Serdecznie zapraszamy.


Zakończył się I etap rekrutacji. Zapraszamy do II etapu.

Wszystkie złożone deklaracje kontynuacji zostały zweryfikowane pozytywnie.

Po I etapie nie ma już wolnych miejsc w następujących kołach: Studio Piosenki, Zespół rysunku i grafiki oraz Zespół rzeźby i malarstwa. Zapisy do tych kół nowych wychowanków tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.

Na pozostałych kołach są jeszcze wolne miejsca.

Aby zostać naszym wychowankiem i móc uczestniczyć w zajęciach należy pobrać wniosek, wypełnić go i przesłać pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem rekrutacja do MDK lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku zespołu.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20202021

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni- 20202021

Termin składania wniosków – do 17.04.2020 r.

Serdecznie zapraszamy.


I etap trwa od 17 lutego do 12 marca 2020 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK. Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną złożyć w sekretariacie placówki do 12 marca 2020 (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.

Serdecznie zapraszamy !!!

Druki do pobrania:

3.Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) – dla osoby pełnoletniej

2.Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni) – dla osoby niepełnoletniej

 

 

Post Author: Joanna Spera