Akcja zima w mieście

11.02.2019

poniedziałek

Zapoznanie się z regulaminem akcji “Zima w mieście 2019”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, w obiektach placówki, podczas wycieczek pieszych, w ośrodkach kultury, na basenie.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się

Zajęcia relaksacyjno-sportowe na krytym basenie w SP nr 58 w Katowicach.

Po powrocie warsztaty plastyczne i sportowe lub zabawy na śniegu.

 

12.02.2019

Wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, korzystania z komunikacji miejskiej i na seansie filmowym

Seans filmowy w Pałacu Młodzieży

Zabawy integracyjne

Warsztaty muzyczne, plastyczne i sportowe.

13.02.2019

 Środa

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza placówkę, w środkach komunikacji miejskiej oraz podczas warsztatów.

Zwiedzanie wystawy i warsztaty w Muzeum Śląskim : Ferie z Tomkiem Wilmowskim

Po powrocie zabawy i gry według inwencji nauczycieli.

14.02.2019 czwartek

Zabawy integracyjne.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, w środkach komunikacji miejskiej i na basenie

Spacer wokół stawu MAROKO. Dokarmianie ptaków.

Zajęcia rekreacyjne na krytym basenie w SP nr 58 w Katowicach

Po powrocie warsztaty kreatywne, muzyczne i plastyczne.

 

15.02.2019

piątek

Zajęcia plastyczne i kreatywne.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych w kinie i lodowisku.

 Seans filmowy w Kinie Cinema City w Katowicach

Zajęcia na lodowisku w Centrum Handlowym „Silesia” w Katowicach
Po powrocie zabawy sportowe, plastyczne i teatralne

 

18.02.2019

poniedziałek

Zapoznanie się z regulaminem akcji “Zima w mieście 2019”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, w obiektach placówki, podczas wycieczek pieszych, w ośrodkach kultury, na basenie, ścianie wspinaczkowej, teatrze.

Zabawy integracyjne. Warsztaty kreatywne, plastyczne, sportowe.

Muzeum Historii Katowic – zwiedzanie wystawy i warsztaty plastyczne pt.: “Mieszkańcy Katowic kim byli”

Starsi basen w SP 58 w Katowicach

19.02.2019

wtorek

Zabawy integracyjne, językowe i muzyczne

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i podczas spektaklu.

Spektakl teatralny w Teatrze Rozrywki w Chorzowie lub zajęcia na ścianie wspinaczkowej w BLOKatowice

 

20.02.2019 środa

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, w środkach komunikacji, podczas seansu

Seans filmowy w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Po powrocie zabawy i gry według inwencji nauczycieli

21.02.2019 czwartek

Zabawy integracyjne. Zajęcia językowe

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na basenie

Zajęcia rekreacyjne na terenie basenu SP 58 w Katowicach

Warsztaty komputerowe, plastyczne i językowe.

22.02.2019

piątek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, w środkach transportu miejskiego i warsztatach w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

zbiórka o 8:30 Wyjazd na warsztaty w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Po powrocie zajęcia wg inwencji nauczycieli

Zakończenie akcji

 

Post Author: admin