Rada Rodziców MDK

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Edyta Frydrych

Z-ca Przewodniczącej – Wioletta Kański

Skarbnik – Magdalena Antosz

Sekretarz – Piotr Tlamacz

Komisja rewizyjna – Monika Meyer i Iwona Sury

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców MDK:

NR 67154011282112000418790001