Zespół instrumentalno-wokalny

Nauczyciel prowadzący:

Celem zajęć jest umuzykalnienie dzieci i młodzieży szkolnej. Zapoznawanie uczniów z instrumentami oraz muzyką, poprzez ćwiczenia, zabawy oraz naukę gry na instrumentach.

Nauka utworów muzycznych, wspólne słuchanie muzyki oraz prezentacje muzyczne.

Program zajęć pozalekcyjnych „Zespół instrumentalny”

Program zajęć pozalekcyjnych „Zespół Instrumentalny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoje spontaniczne zainteresowania muzyczne pragną rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

Program zakłada realizację treści w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Program dostosowany jest do możliwości ucznia.Zajęcia grupy „Zespołu Instrumentalnego” tworzą możliwość rozwoju aktywności muzycznej (instrumentalnej) wychowanków. Są propozycją zajęć dla uczniów wrażliwych na muzykę i sztukę. Program proponuje realizacje treści kształcenia poprzez wyrobienie w uczniu wrażliwości na muzykę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych


MDK ZSiP nr 2 Zespoły Instrumentalne:https://youtu.be/0QUjnBMiXwQ