Nasi przyjaciele

   
Areoklub Śląski
 
Zespół Szkół Fundacji Elementarz


Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka Elementarz 


 Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej


Śląska Fundacja Obywatelska 

 Fundacja Ekologiczna Silesia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Teatr Rozrywki w Chorzowie
NASZE LOGO 
Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach