Kawiarenka internetowa

Nauczyciel prowadzący: Grzegorz Mrozik

Celem zajęć prowadzonych w ramach kawiarenki internetowej jest wprowadzenie w świat Internetu, wypracowanie zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdującej się w sieci i krytycznego podejścia do jej wiarygodności. Zajęcia koła  są adresowane do dzieci w wieku od  10 do 14 lat, które nie posiadają wiedzy ani umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych, ale są zainteresowane tymi działami informatyki. Głównym celem zajęć koła jest nabycie przez wychowanków podstawowych umiejętności projektowania grafiki komputerowej oraz tworzenia stron internetowych.

Na zajęciach poznajemy współczesne źródła informacji i sposoby jej prezentowania.Uczymy się komunikacji w sieci za pośrednictwem różnych narzędzi takich jak poczta e-mail czy też komunikatory. Poznajemy zasady gromadzenia danych i ich archiwizowania i udostępniania z poszanowaniem praw autorskich i licencji.
Uczestnicy zajęć mogą postawić pierwsze kroki w tworzeniu stron internetowych uruchamianych po stronie przeglądarki, od tych najprostszych z wykorzystaniem kodu html, poprzez bardziej zaawansowane, w których użyte zostają kaskadowe arkusze stylów, skrypty i inne elementy, strony internetowe budowane na bazie ramek i tabel. W trakcie zajęć uczestnicy będą tworzyć grafikę komputerową z wykorzystaniem najpopularniejszych programów graficznych, takich jak MS Paint, Inkscape czy GIMP oraz projektować proste strony internetowe w języku HTML.

Kurs INKSCAPE

Nie zapominamy również o rozrywce, dlatego też na zajęciach kawiarenki internetowej uczestnicy mogą spędzić czas grając w różnorodne gry komputerowe, głównie internetowe i uczestnicząc w turniejach gier komputerowych.

[WRGF id=2606]

[WRGF id=1415]