BASEN PRZY UL. GLIWICKIEJ 214

Drodzy mieszkańcy

Od października 2017 r. basen, obiekt po MDK i boiska przy ul. Gliwickiej 214 zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Katowicach.

Młodzieżowy Dom Kultury został włączony do Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży (na ul. Zarębskiego 2 -SP 20) i ul. Tysiąclecia 5.

W sprawach związanych z otwarciem basenu czy korzystania z boisk prosimy się kierować do przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach lub do ośrodka Gliwicka pod nr 323073677.

Zapraszamy młodzież i dzieci od lat 5-ciu na zajęcia do naszego obiektu przy ul. Zarębskiego 2 już od września 2019 roku.

Post Author: Joanna Spera