Program CUDER

W ramach realizacji projektu Centrum Społecznościowe Nasze Załęże etap II zorganizowano dla naszych uczniów i wychowanków warsztaty CUDER – 2 listopada 2022 r.

W trakcie realizacji programu młodzież poznała wzajemne relacje zachodzące pomiędzy następującymi sferami: ciałem, umysłem, duchem, emocjami i relacje. Zagrali w grę na planszy wieloformatowej, dowiedzieli się o niebezpieczeństwach jakie czyhają na nich w internecie. W zajęciach wykorzystano wykład połączony z prezentacją multimedialną, burzę mózgów, inscenizację, psychodramę. Program profilaktyczny CUDER wspiera programy wychowawcze placówki zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. W ramach strategii profilaktycznych program odwołuje się do wzmocnienia pozytywnego potencjału i zmniejszenia skali zagrożeń. Przygotowuje młodzież do kolejnych etapów rozwoju oraz do wejścia w okres dojrzewania wzmacniając sferę fizyczną, emocjonalną, duchową (związaną ze światem wartości) i  intelektualną.

[WRGF id=8791]

Post Author: Joanna Spera