Rekrutacja na zajęcia do MDK na rok szkolny 2023/2024 – II etap

II etap rekrutacji na zajęcia do MDK na rok szkolny 2023/2024

dotyczy nowych uczestników zajęć i obecnych wychowanków, którzy do 18 marca 2023 r. nie złożyli deklaracji kontynuacji zajęć na rok szkolny 2023/2024.

Od 18 marca 2023 r do 17 kwietnia 2023 r. trwa nabór na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2023/2024. 

Aby zostać uczestnikiem zajęć w naszym MDK-u  w następnym roku szkolnym należy pobrać wniosek (poniżej lub w sekretariacie placówki) i wypełniony wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki lub oddać w sekretariacie – do 17 kwietnia 2023 r. (termin ostateczny).

Nazwy kół i zespołów, w których posiadamy wolne miejsca:

Zespół instrumentalny

Klub czasu wolnego – Katosie

Klub działań plastycznych

Koło szydełkowania

Plastownia

Klub gier komputerowych

Kawiarenka internetowa

Koło programowania i robotyki

Zajęcia sportowe

Warsztaty teatralne

Język niemiecki

Klub czasu wolnego

Klub czasu wolnego – streetwoker

Studio piosenki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Zajęcia kreatywne – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Zespół tańca nowoczesnego – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Koło karate – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Język angielski – o przyjęciu do danej grupy wiekowej decyduje nauczyciel

ABC rytmiki – o przyjęciu dodatkowej osoby decyduje nauczyciel

Biblioteka

Serdecznie zapraszamy !!!
Druki do pobrania:

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-dziecko- 20232024 nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-pełnoletni 20232024- nowe kryteria


I etap rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 trwa od 20 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

Dotyczy wychowanków, którzy w tym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach MDK.

Aby mieć gwarancję uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym należy pobrać deklarację kontynuacji (poniżej, u prowadzącego zajęcia lub w sekretariacie placówki) i wypełnioną wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do placówki lub oddać w sekretariacie – do 13 marca 2023 r. (termin ostateczny). Nazwy kół i zespołów znajdują się w zakładce koła zainteresowań i harmonogram.
Serdecznie zapraszamy !!!
Druki do pobrania:

Deklaracja kontynuacji (niepełnoletni)2023 2024

Deklaracja kontynuacji (pełnoletni) 20232024

Post Author: Joanna Spera