Rysowanie na ekranie

Zadanie 8.1 Zbuduj miasto

Wykorzystaj instrukcję Stempluj, aby za pomocą jednego duszka (budynku) narysować na ekranie miasto składające się z wielu różnych budynków.

Zadanie 8.2 Sadzimy las

Zaprojektuj własnego duszka-drzewo, który będzie posiadał minimum 3 kostiumy. Napisz program, który „posadzi” na ekranie kilka rzędów drzew różnego gatunku (w każdym rzędzie jeden rodzaj drzew).

Zadanie 8.3 Kolorowa łąka

Napisz program, który wyświetli na ekranie różnokolorowe kwiaty. Zarówno w rzędach, jak i kolumnach, kwiaty powinny się zmieniać cyklicznie (np. czerwony, niebieski, żółty), tworząc skośne pasy kwiatów jednego rodzaju.

Zadanie 8.4 Własny Paint

Napisz program, który pozwoli Ci rysować po ekranie za pomocą myszki. Program powinien wyświetlać proste menu, za pomocą którego można ustawiać kolor i rozmiar pisaka oraz czyścić ekran.

 

Post Author: admin