Wyniki VI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO z cyklu „ JA-TY-MY OBYWATELE EUROPY” pod hasłem „Barwy Europy ”

Wyniki VI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

z cyklu „ JA-TY-MY OBYWATELE EUROPY”

pod hasłem Barwy Europy

Na konkurs przysłano 178 prac z 31 placówek oświatowych.

Jury w składzie: Eugenia Peryga – wicedyrektor ZSiP nr 2 w Katowicach, plastyk i Bogdan Borowski – plastyk

dokonało przeglądu prac plastycznych 22.05.2019 r. Starano się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematem. Spośród nadesłanych prac jury przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:

Grupa wiekowa 5 – 8

I nagroda – JULIA ŁUSZCZ – Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” – Kraków

II nagroda – LAURA WOJCIECHOWSKA – MDK Fort 49 „Krzesławice” – Kraków

III nagroda – IGA TOMCZYSZYN – Przedszkole z Oddz.Integracyjnym nr 1 – Orzesze

wyróżnienie – JAKUB PAWLAK – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Częstochowa

wyróżnienie – BARBARA BEK – Szkoła Podstawowa nr 5 – Ustroń

wyróżnienie – SZYMON SMAJEK – Szkoła Podstawowa nr 5 – Ustroń

Grupa wiekowa 9 – 12

I nagroda – ALEKSANDRA ŚWIERZ – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

II nagroda – ANNA KUKLA – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

III nagroda – NATALIA KRUPA – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

III nagroda – WOJCIECH GRZYWA – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

wyróżnienie – ZUZANNA WĘGRECKA – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

wyróżnienie – ARKADIUSZ SOBOŃ – Szkoła Podstawowa nr 9 – Tarnów

Grupa wiekowa 13 – 15

I nagroda – SZYMON PIOTROWSKI – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

II nagroda – ALEKSANDRA KORZEŃ – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

II nagroda – WERONIKA DEĆ – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

III nagroda – OLIWIA GRAJEWSKA – Młodzieżowy Dom Kultury – Gorlice

wyróżnienie – WIKTORIA ABRAM – Szkoła Podstawowa nr9 – Tarnów

wyróżnienie – TAMARA MYSAK – Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Sosnowiec

wyróżnienie – MARTA MAREK – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Częstochowa

wyróżnienie – SYLWIA BEDNARCZYK – Specjalny Ośrodek Szk. – Wych. – Barycz (Końskie)

wyróżnienie – AMELIA WODOK – Szkoła Podstawowa nr7, Orzesze – Gardawice

 

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

Dziękujemy nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie. Tym, którym w tej edycji konkursu się nie powiodło, życzymy sukcesów w przyszłym roku.

Organizatorzy

     

Julia Łuszcz                                                                                           Aleksandra Świerz

  Szymon Piotrowski

Post Author: Joanna Spera