„Lato w mieście 2022”


PLAN ZAJĘĆ AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2022”

w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach ul. Zarębskiego 2, zajęcia odbywają się w godzinach od 9 00– 14 00
I turnus: od 27.06 do 1.07.2022 r.  II turnus: od 4.07. do 8.07.2022 r.

ZAPISY ZAKOŃCZONE – BRAK WOLNYCH MIEJSC

I turnus: od 27.06 do 1.07.2022 r.
data plan zajęć Co potrzeba

27.06.2022

poniedziałek

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się z regulaminem akcji “Lato w mieście 2022”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa i higieny w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się

Seans filmowy w kinie w Galerii Katowickiej

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne

karta ŚKUP

picie, drugie śniadanie

28.06.2022

Wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, pociągiem i obiektach kulturalnych

Wycieczka do Krakowa

UWAGA: ZBIÓRKA 7.45

Legitymacja szkolna, karta ŚKUP, prowiant, picie, nakrycie głowy,

29.06.2022

 Środa

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, na kąpielisku i obiekcie placówki

Zabawy integracyjne

Zabawy rekreacyjne na kąpielisku Bugla

Warsztaty plastyczne, taneczne, językowe

Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, krem przeciwsłoneczny z filtrem UV, nakrycie głowy, prowiant
30.06.2022 czwartek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, w obiektach kulturalnych, sportowych i na obiekcie placówki

Panorama Katowic z szybu Muzeum Śląskiego

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na wrotkach

Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne i taneczne

Legitymacja szkolna, karta ŚKUP, prowiant, picie, nakrycie głowy,

1.07.2022

piątek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, na kąpielisku i obiekcie placówki

Zabawy integracyjne

Zabawy rekreacyjne na kąpielisku Bugla

Warsztaty techniczne i językowe

Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, krem przeciwsłoneczny z filtrem UV, nakrycie głowy, prowiant
II turnus: od 4.07. do 8.07.2022 r.
data plan zajęć

4.07.2022

poniedziałek

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się z regulaminem akcji “Lato w mieście 2022”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa i higieny w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się

Seans filmowy w kinie Cinema City

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne

Legitymacja szkolna, karta ŚKUP, prowiant, picie, nakrycie głowy,

5.07.2022

wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, na kąpielisku i obiekcie placówki

Zabawy integracyjne

Zabawy rekreacyjne na kąpielisku Buglla

Warsztaty techniczne i językowe

Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, krem przeciwsłoneczny z filtrem UV, nakrycie głowy, prowiant

6.07.2022

środa

Pogadanka na temat                                                     bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych i Planetarium

Wycieczka do Planetarium w Parku Śląskim

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne.

Legitymacja szkolna, karta ŚKUP, prowiant, picie, nakrycie głowy,
7.07.2022 czwartek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, na kąpielisku i obiekcie placówki

Zabawy integracyjne

Zabawy rekreacyjne na kąpielisku Buglla

Warsztaty techniczne i językowe

Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, krem przeciwsłoneczny z filtrem UV, nakrycie głowy, prowiant

8.07.2022

piątek

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

Wycieczka do ZOO w Chorzowie

Zakończenie akcji

Legitymacja szkolna, karta ŚKUP, prowiant, picie, nakrycie głowy,

Plan zajęć może ulec zmianom

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

ul. Zarębskiego 2, tel. 322547699

www.sp20.katowice.pl; www.mdkkatowice.pl

zaprasza na akcję

„Lato w mieście 2022”

Organizujemy dwa turnusy

I turnus od 27.06.2022 do 1.07.2022

II turnus od 4.07.2022 do 8.07.2022

Zajęcia odbywają się od 9:00 do 14:00

Koszt: 60 zł za turnus (na pokrycie materiałów, biletów wstępu, itp.)

Proponujemy:

  • warsztaty muzyczne, plastyczne, techniczne, językowe,
  • wyjścia na Buglę, do parku, na plac zabaw, do ZOO, na wrotki
  • seans filmowy w kinie,
  • wycieczka do Krakowa (I tydzień)
  • wyjście do Planetarium (II tydzień)
  • zajęcia na boisku, sali gimnastycznej,
  • zajęcia kreatywne, sportowe, rekreacyjne,
  • i wiele innych atrakcji

Warunkiem zapisu dziecka na akcję są wypełnione dokumenty: karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku i klauzula informacyjna (do pobrania na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl i www.sp20.katowice.pl lub u Pań przy drzwiach do placówki),      które należy wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do budynku zespołu oraz uiszczenie kwoty za turnus (po kontakcie telefonicznym u Pani Asi z biblioteki wew. 18  wtorek-czwartek od 14:00 do 17:00).

Ilość miejsc ograniczona

Pliki do pobrania:

karta kwalifikacyjna na akcję lato 2022a

klauzula informacyjna do akcji lato 2022

Regulamin akcji lato w mieście 2022

Post Author: Joanna Spera