Akcja „Zima w Mieście 2021” – półkolonie

PLAN AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2021” – półkolonie

zajęcia od 9:00 do 14:00

11.01.2021 poniedziałek

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się  z regulaminem akcji “Zima w mieście 2021”. Pogadanka na temat  bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej. Omówienie zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas pobytu na półkoloniach.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się oraz zajęcia na placówce : warsztaty plastyczne i komputerowe

Spacer po Załężu, zabawy na placu Londzina

Zabawy na sali gimnastycznej

12.01.2021 wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Zabawy integracyjne i muzyczne

Spacer nad stawem MAROKO

Po powrocie: Warsztaty językowe, komputerowe i zabawy sportowe

13.01.2021 środa

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej.

Zabawy integracyjne, techniczne, sportowe i zajęcia komputerowe

Spacer po Załężu – szukamy Pani Zimy

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne.

14.01.2021 czwartek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Warsztaty techniczne i plastyczne

Spacer po Parku Śląskim

15.01.2021 piątek

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

Zabawy integracyjne

oraz zajęcia na placówce : warsztaty językowe, plastyczne oraz turniej pinponga

Spacer po Załężu, zabawy na placu Londzina

Zabawy na sali gimnastycznej i komputerowej

Poniedziałek 4.01.2021

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się  z regulaminem akcji “Zima w mieście 2021” i regulaminem bezpieczeństwa (pliki na dole strony internetowej). Pogadanka na temat bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej. Omówienie zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas pobytu na półkoloniach.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się oraz zajęcia na placówce : warsztaty kreatywne  i muzyczne

Spacer po Załężu, zabawy na placu Londzina

Zabawy na sali gimnastycznej

Wtorek 5.01.2021

Zabawy integracyjne i muzyczne

Spacer nad stawem MAROKO

Po powrocie: warsztaty teatralne, kreatywne i zabawy sportowe.

Środa 6.01.2021 – Święto Trzech Króli – zajęcia się nie odbywają, dzień ustawowo wolny od pracy i zajęć.

Czwartek 7.01.2021

Warsztaty językowe i kreatywne

Spacer po Parku Śląskim

Piątek 8.01.2021

Zabawy integracyjne oraz zajęcia na placówce : warsztaty językowe i turniej piłkarzyków

Spacer po Załężu, zabawy na placu Londzina

Zabawy na sali gimnastycznej

Uczestnicy muszą mieć ze sobą obuwie na zmianę, maseczkę, drugie śniadanie i coś do picia oraz własne przybory do pisania i wykonania prac plastycznych.

Młodzieżowy Dom Kultury i Szkoła Podstawowa nr 20

w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2

serdecznie zapraszają dzieci klas I-IV na zajęcia

w ramach akcji

„Zima w Mieście 2021 r.”

Organizujemy dwa turnusy:

I turnus: od 4-5.01.2021 i 7-8.01.2021 r.

II turnus: od 11.01.2021 do 15.01.2021 r.

W programie:

– zajęcia rekreacyjne na sali gimnastycznej,

– zajęcia: świetlicowe, klubowe, językowe, taneczne, teatralne, komputerowe i inne

– turniej pin-ponga, wyścigi rzędów.

Zapisy:

Kartę uczestnictwa w akcji oraz klauzulę informacyjną  można pobrać na stronach internetowych placówki i w przedsionku budynku ZSiP nr 2. Wypełnione dokumenty należy wrzucić do skrzynki przed wejściem do budynku ZSiP nr 2. Po weryfikacji dokumentów rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu dziecka na akcję.

Ilość miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy !!!

UWAGA !!!

Zajęcia będą odbywać się w rygorze sanitarnym. Informujemy również, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie.

PLIKI DO POBRANIA:

akcja-zima 2021-karta-kwalifikacyjna

klauzula informacyjna do akcji zima 2021

REGULAMIN AKCJI zima w mieście 2021

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć w ramach Akcji Zima w Mieście

Zarządzenie 41 procedura bezpieczeństwo półkolonie

Post Author: Joanna Spera