Ilustracja do idiomu angielskiego – wyniki

Wyniki wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego na ilustrację idiomu angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich
Jury w składzie:

mgr Eugenia Peryga, plastyk, wicedyrektor MDK
mgr Benigna Miśta, plastyk
mgr Bogdan Borowski, plastyk
mgr Izabela Sitko, nauczyciel j. angielskiego

wyłoniło zwycięzców:

I miejsce Milena Macionczyk, lat 18, Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

I miejsce Emilia Wyglenda, lat 17, Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

II miejsce Małgorzata Mrozik, lat 18, ZSPS w Katowicach

II miejsce Wiktoria Hucz, lat 14, ZPO w Boronowie

III miejsce Ksawery Sajdak, lat 17, ZSO nr 1, w Katowicach

III miejsce Joanna Węzik, lat 17, I LO w Tarnowskich Górach

wyróżnienia: Weronika Sieka, lat 15, SP nr 1 w Mikołowie

Wiktoria Lipińska, lat 13, SP 54 w Katowicach

Jakub Szymczak, lat 14, SP w Skrzydlowie

Katarzyna Małysa, lat 14, ZPO w Boronowie

Justyna Miszczak, lat 18, Zespół Szkół nr 1 w Rybniku

Agata Haraburda, lat 15, SP 36 w Katowicach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom. Gratulujemy zwycięzcom!
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 maja (wtorek) o godz. 1300 w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowicach, ul Zarębskiego 2.

[WRGF id=2987]


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH

 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Adresatami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz placówek  oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego. Uczestnicy dowolną techniką plastyczną ilustrują dowolny idiom angielski..

Prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2
Katowice 40- 854

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2018 r.

Jury oceniać będzie poprawność językową i kreatywność. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1).

Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:
imię, nazwisko i wiek autora
adres i numer telefonu placówki
imię i nazwisko nauczyciela

Decyzja jury jest ostateczna. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 8 maja (wtorek) 2018 r., w siedzibie placówki. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub pocztą elektroniczną. Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie prac uczestników konkursu w mediach i na stronie internetowej MDK. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, bez wypłacania honorariów autorskich. Wszystkie prace pozostają własnością organizatora. Prac nagrodzonych nie zwracamy. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Nadesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i publikowanie swoich danych osobowych, związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Informacji udziela:Izabela Sitko, tel.: 660 722 357
ZAPRASZAMY!
Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki konkurs plastyczno-językowy na zilustrowanie idiomy angielskiego dla uczniów gimnazjów i szkół średnich
Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….
Wiek autora: …………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres placówki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela:
………………………………………………………………………………………………….
Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez Organizatorów i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).
Podpis rodzica :  Podpis nauczyciela:   Podpis dyrektora szkoły:

 

Post Author: admin