Organizacja zajęć od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo wychowanków od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020r., zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 będą odbywać się w formie zdalnej.

Każdy nauczyciel MDK przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z wychowankami przy uwzględnieniu ich możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu (strona facebook, WhatsApp, Messenger, platforma Teams).

Nauczyciele wszystkich zajęć przedstawiają (przypomną) swoim wychowankom zasady współpracy.

Przypominamy jednocześnie, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23października 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje zakaz przemieszczania się dla młodzieży w wieku do 16 lat bez opieki osoby dorosłej. Zakaz ten obowiązuje w godzinach 8-16, za wyjątkiem drogi do i ze szkoły, placówki oświatowej.

Pozdrawiamy serdecznie – Wasi opiekunowie MDK

Post Author: admin