Informacja o zajęciach w MDK – od 25 marca 2021 r.

Od 25 marca do 9 kwietnia 2021 r. zajęcia w MDK prowadzone są zdalnie.


Od dnia 22.03.2021r. do dnia 9.04.2021r. na mocy § 18  ust.2 pkt.2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn.zm.) zajęcia  Młodzieżowego Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach odbywać się będą:

1) w formie zdalnej

w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2:

–  zajęcia Klub Geniusza

– zajęcia Klub czasu wolnego – gry planszowe

– zajęcia Klub czasu wolnego – zaj. plastyczne

– zajęcia „Gimnastyka buzi i języka”

– zajęcia Zespół rysunku i malarstwa

– zajęcia Akademia Młodego Artysty

– zajęcia rękodzieła artystycznego

– zajęcia sportowe

– zajęcia komputerowe – Klub gier komputerowych, kawiarenka internetowa,  klub czasu wolnego

–  zajęcia kreatywne

– zajęcia „ABC rytmiki”

– zespół instrumentalno-wokalny

– zespół Gospel

– zajęcia biblioteczne

  • w formie hybrydowej w celu ograniczenia liczby dzieci

w obiekcie przy ul. Zarębskiego 2:

–  zajęcia „Klub Dzieci Ciekawych Świata”

3) Pozostałe zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury, w okresie o którym mowa powyżej,  będą odbywać się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego z uwzględnieniem warunków uwzględniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, oraz wewnętrznych procedur i regulaminu bezpieczeństwa obowiązujących w placówce( zgodnie z harmonogramem zajęć).

Ponadto w każdą środę od godziny 8:00 do godziny 12:00 można będzie zamówić telefonicznie lub na Teamsie (czat prywatny Pani Joasi Spery i Beaty Szołtysik-Antosz) książkę z biblioteki oraz odebrać ją po godz. 14:00 na dole ze stolika przy wejściu do budynku.

Każdy z wychowanków MDK, który przechodzi na formę zdalnego nauczania, pracuje w sposób jaki został wypracowany wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu (strona facebook, WhatsApp, Messenger, Teams).

System nauczania zdalnego uwzględnia chętnych wychowanków MDK.

Post Author: Joanna Spera