Zawody sportowe w ZSiP nr 2

W czwartek 9 czerwca 2022 roku na obiektach sportowych Zespołu Szkół i Placówek Nr2 w Katowicach odbył się Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Turniej został zorganizowany we współpracy Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże” – Etap II. W zawodach uczestniczyła młodzież klas 3 i 4 uczęszczająca do okolicznych szkół podstawowych tj. SP20 i MDK, SP58, SP22 oraz SP66. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Kolejność meczów ustalono w wyniku losowania. Wszystkie mecze rozgrywane były w duchu „fair play”.

Tabela turnieju:

1 miejsce – SP 20 i MDK czyli ZSiP nr 2

2 miejsce – SP 66

3 miejsce – SP 22

4 miejsce – SP 58

Wszystkie uczestniczące w turnieju szkoły otrzymały dyplomy, a pierwsza trójka dodatkowo nagrody w postaci profesjonalnej piłki nożnej. Nie zapomniano też o poczęstunku dla uczestników turnieju. Satysfakcjonujący był fakt, że w turnieju wzięło udział wielu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury i Klubu Społecznościowego, uczestników zajęć sportowych, którzy reprezentowali swoje szkoły.

Kolejny turniej został zaplanowany na jesień 2022 roku.

[WRGF id=8467]

Natomiast na małej sali gimnastycznej w tym samym czasie gościliśmy trzy sportowe drużyny: z ZSiP nr 2, z SP 22 i Zespołu Szkół z oddz. Integracyjnymi nr 58. Pod greckim mottem olimpijskim „Citius-Altius-Fortius” podjęły się one zmagań sportowo- wiedzowych i wzięły udział w „Sportowych potyczkach na Olimpie”. Rozgrywki obejmowały zarówno umiejętności sprawnościowe np. przeciąganie liny, darts, badminton, jak i znajomość tematyki starożytnej i nowożytnej olimpiady, rekreacji rowerowej i budowy roweru. Jak na olimpiadę przystało rozgrywka była zacięta, ale sprawiedliwa i uczciwa.

Z najwyższym laurem czyli I-szym miejscem walkę zakończyła drużyna z SP 22, II miejsce zdobyła nasza drużyna z ZSiP nr 2 a II-cie Zespół Szkół z oddz. Integracyjnymi nr 58.

Na zakończenie odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród. Zawody były współorganizowane z Centrum Społecznościowego „Nasze Załęże” – Etap II. Głównym organizatorem była Pani Aleksandra Wąs

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!!

Post Author: Joanna Spera