Jeżeli tworzę z serca- wszystko działa!

Tym hasłem pragnę zachęcić chętnych wychowanków w wieku od 5 do 8 lat na „ Zajęcia kreatywne” ,

które odbywają się w każdy wtorek od godziny 15.40-18.05 i środy od 14.40-  17.05 w sali nr 44.

Cele zajęć:

– utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie

– kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności muzycznych i plastycznych

– rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości

– osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości dziecka

– rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań

– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

[WRGF id=6351]

Post Author: admin