Wyniki Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na list do Świętego Mikołaja w języku angielskim

Wyniki Miejskiego Konkursu językowego -plastycznego na List do Św. Mikołaja w j. angielskim

 

W dniu 8 grudnia 2017 jury w składzie:

Eugenia Peryga, plastyk, wicedyrektor MDK w Katowicach

Benigna Miśta, plastyk

Izabela Sitko, nauczyciel j. angielskiego

wyłoniło zwycięzców konkursu:

kategoria kl 0-3

I miejsce                            Tomasz Kazior, kl II, SP 66

II miejsce                           Anastazja Marcinkowska, kl II SP 66

II miejsce                           Dawid Czerwiński, kl III, SP 53

III miejsce                         Bartłomiej Jędrzejczyk, kl III, SP 53

wyróżnienia:

                                               Julia Guzy, kl III, SP 67

                                               Marta Wierzbicka, kl III, SP 53

                                               Wojtek Poręba, kl I, SP 48

                                               Oliwia Gałuszka, lat 8, SP 53

                                               Karolina Gromowska, lat 8, SP 53

                                               Szymon Mil, lat 8, Niepubliczna SP

                                               Akademia Montessori

                                               Mariusz Napierała, lat 9, SP 67

                                               Daria Hus, lat 7, SP 53

kategoria kl 4-7

I miejsce                             Aleksandra Goliszek, 7 kl, SP 67

II miejsce                           Maria Hronowska, kl 6, SP 66

III miejsce                          Łukasz Szot, kl V, SP 67

III miejsce                          Kinga Stepanienko, lat 10, ZSiP 1

 

wyróżnienia:                    Julia Jania, lat 10, ZSiP 1

                                               Julia Huczek, lat 13, SP 51

                                               Martyna Bernaś, kl V, SP 67

                                               Kinga Nabiałkowska, kl IV, SP 67

                                               Teodor Madaj, lat 11, SP 51

                                               Anna Starzyk, lat 11, SP 15

                                               Karolina Szewczyk, lat 11 SP 11

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

SP 67, SP 66, ZSiP 1, SP 51, SP 15, SP 48, Akademia Montessori, SP 53, SP 22,  SP 11, ZSP 2, SP 19

                  

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy nauczycielom i rodzicom!

 

Wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 1300 w obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2

przy ulicy Zarębskiego 2

Miejski Międzyszkolny Konkurs na …

list do Świętego Mikołaja w języku angielskim

REGULAMIN

 

Organizator:   Młodzieżowy Dom Kultury  w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach  ul.Zarębskiego 2 tel.: 32 254 76 99,

                                               email: mdkkatowice@poczta.onet.pl

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury miasta Katowice.
 2. Ocenie podlegać będzie estetyka i poprawność językowa.
 3. Technika ozdabiania listu Format – A5, A4 lub A3.
 4. Nagrody przyznawane będą w dwu kategoriach wiekowych: kl I-III i IV-VII.
 5. Listy prosimy dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data wysłania).
 6. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA zał. nr. 1).                          
 7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 1300  w obiekcie przy ulicy Zarębskiego 2.
 8. Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdkkatowice.pl).
 9. Do listów prosimy dołączyć dane uczestników (imię, nazwisko, wiek) oraz nazwisko nauczyciela.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna. Dostarczonych prac nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i publikacji nagrodzonych prac w placówce oraz  na stronie internetowej MDK bez wypłaty honorariów autorskich.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 12. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

Do pobrania regulamin konkursu wraz z załącznikiem Regulamin konkursu na list do Świętego Mikołaja w j.angielskim(1)

Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA Miejski konkurs na list do Świętego Mikołaja w j.angielskim,

2017 r.

 

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………

 

Wiek autora: …………………………………………………………………………………….

 

Nazwa i adres placówki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez Organizatorów  i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych    (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Podpis rodzica :                       Podpis nauczyciela:                 Podpis Dyrektora szkoły:

 

Post Author: Joanna Spera