PLAN ZAJĘĆ AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2022”

zajęcia odbywają się w godzinach od 9 00– 14 00

TURNUS 14-18.02.2022

Data

Plan zajęć

Uwagi

14.02.2022

poniedziałek

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się z regulaminem akcji “Zima w mieście 2022”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej. Omówienie zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas pobytu na półkoloniach.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się

Wycieczka do Papugarnii

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

15.02.2022

Wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Zabawy integracyjne i muzyczne

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Po powrocie: warsztaty plastyczne, taneczne i zabawy sportowe

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

16.02.2022

Środa

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, na lodowisku i na obiekcie placówki

Zabawy integracyjne na lodowisku

Warsztaty plastyczne

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Własne łyżwy (ewentualnie 10 zł na wypożyczenie łyżew)

Maseczka

17.02.2022 czwartek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Zajęcia integracyjne na basenie krytym

Zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne i językowe

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Klapki, czepek, ręcznik, strój kąpielowy/ kąpielówki

Maseczka

18.02.2022

piątek

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

Zabawy integracyjne oraz zajęcia na placówce : warsztaty językowe i turniej sportowy

Seans filmowy w Cinema City w Silesii w Katowicach

Zabawy na sali gimnastycznej

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

TURNUS 21-25.02.2022

Data

Plan zajęć

Uwagi

21.02.2022

poniedziałek

Przywitanie uczestników akcji. Zapoznanie się z regulaminem akcji “Zima w mieście 2022”. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej. Omówienie zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas pobytu na półkoloniach.

Zabawy integracyjne: Poznajemy się

Zabawy na kręgielni

Zabawy na sali gimnastycznej. Warsztaty muzyczne

Obuwie zmienne

Maseczka

22.02.2022

wtorek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Warsztaty teatralne w Ateneum z podziałem na dwie grupy

Zabawy integracyjne i sportowe, warsztaty muzyczne

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

23.02.2022

środa

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w obiekcie placówki, podczas wycieczek pieszych, zabaw na sali gimnastycznej.

Seans filmowy w kinie Cinema City w Silesii

Zabawy na lodowisku

Zabawy na sali gimnastycznej, warsztaty plastyczne.

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

Własne łyżwy (ewentualnie 8zł na wypożyczenie łyżew)

24.02.2022 czwartek

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i na obiekcie placówki

Zajęcia rekreacyjne na basenie krytym w Katowicach

Po powrocie zabawy językowe i muzyczne

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

Klapki, czepek, ręcznik, strój kąpielowy/ kąpielówki

25.02.2022

piątek

Przywitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

Wycieczka do Palmiarnii w Gliwicach

Po powrocie zabawy i tańce

Obuwie zmienne

Karta ŚKUP

Maseczka

Plan zajęć może ulec zmianie. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą jedzenia, picia, maseczki oraz ubierania się adekwatnie do pogody.

Post Author: admin