Pomoc dla schroniska dla bezdomnych

Samorząd Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury zorganizował zbiórkę środków higieny osobistej dla osób bezdomnych korzystających z noclegowni prowadzonej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwickiej 89a.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wychowankom i ich bliskim, którzy wzięli udział w naszej akcji.

[WRGF id=6236]

Post Author: admin